You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Mjukvarulösningar

Programvarulösningar från ifm

ifm-Systemlösungen

Programvara, hårdvara, konsultation och implementering från en enda källa.

Industri 4.0 - Den nya trenden inom tillverkning - Visionen om intelligent globalt nätverk och kommunikation inom tillverkningsindustrin. Med LINERECORDER Framework erbjuder ifm-gruppen den perfekta lösningen. Gör dina tillverkningsprocesser tydligare, optimera din produktion och organisera din kvalitetssäkring.

ifm utvecklar och levererar standardiserade och praktiska programmoduler som hjälper dig att öka effektiviteten. Börjar med att skapa data i sensorerna med digital IO-Link som ingångssignal, via definierade gateways och utan att ingripa med befintlig IT-företagsstruktur.

LINERECORDER produktportfölj

Programvara, hårdvara, konsultation och implementering från en enda källa.

Hårdvaru- och programvarukomponenterna möjliggör direkt nätverksanslutning av alla anslutna givare och ställdon med en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Med denna anslutning kan maskindata, processparametrar och diagnostiska data läsas direkt och bearbetas av IT.

Gör dina tillverkningsprocesser tydligare, optimera din produktion och organisera din kvalitetssäkring. ifm utvecklar och levererar standardiserade och praktiska programmoduler som hjälper dig att öka effektiviteten. Använd fördelarna med Y-kopplingen för intelligenta lösningar från fältet med tillståndsövervakning, energiövervakning, kvalitetsövervakning, track and trace och fjärrstyrning.

LINERECORDER produktportfölj tillhandahåller standardiserade kaskadbara funktionsmoduler för flexibel användning för optimering och kvalitetssäkring av produktions- och proceskedjan.

Gränssnitt för fabriksnätverk.

Hårdvaru- och programvarukomponenterna möjliggör direkt nätverksanslutning av alla anslutna givare och ställdon med en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Med denna anslutning kan maskindata, processparametrar och diagnostiska data läsas direkt och bearbetas av IT.

Hjärtat som kommunikationsgränssnitt är ifm LR AGENT, även som inbäddad version. Det kan kommunicera med olika tekniska system, med den i stort sett inhomogena världen av givare, styrenheter och maskiner.

LR AGENT säkerställer dubbelriktad kommunikation med olika kommunikationsprotokoll och är därför en kommunikationsgateway. LR AGENT CP (Connectivity Port) utvecklades i samarbete med SAP för att möjliggöra kommunikation med SAP ERP samt cloud-baserade lösningar som SAP HANA-databasen.

Programvaran LR SMARTOBSERVER möjliggör kontinuerlig övervakning, datautvärdering och underhåll av maskiner och utrustning med kundspecifika cockpits. Systemet ger kundspecifika rapporter och analyser samt alarmhantering för definierade processer.

Programvaran LR-Device för parameterinställning av IO-Link-givare med hjälp av IO-Link USB och / eller IO-Link masters är en annan länk i kedjan av optimeringspotentialer.

Detta kompletterar det smarta produktionskonceptet. Online parameterinställning, transparent processdata utvärdering och övervakning upp till kommunikation med ERP-system.