1. Startsida
  2. Industri 4.0
  3. Redo för framtiden

Smart Industri – IIoT-ToolKit från ifm

Upptäck den unika "digitala verktygslådan" från ifm, full med praktiska lösningar för den digitala uppdateringen av din maskin.
Aldrig förr har det varit så viktigt att tillåta insamlingen och användningen av relevant och viktig data. Endast en optimal insyn i systemen gör det möjligt för dig att fatta rätt beslut för din underhålls- och produktionskontroll. Detta ger dig trygghet att de framtida produktionskraven kommer att uppfyllas.
Det börjar med den IO-Link-kompatibla givaren från ifm och sträcker sig steg för steg över alla produktionsnivåer samt ger en optimal företagskontroll.

Redo för framtiden

Få information från data
I "Industrial Internet of Things" (IIoT) kommer installationer och maskiner i kontakt med varandra. I molnet kan varje maskin representeras av en digital tvilling i en virtuell fabrik. Även om de inte använder samma språk pga. av deras egna kontrollsystem etablerar vi en anslutning till den virtuella fabriken. Detta med målet att få information från deras data. För att möjliggöra en effektiv användning ger de detaljer om maskinernas tillstånd, om nödvändigt underhåll, om möjligheter att öka produktiviteten, om energisparande alternativ och mycket mer.

Smarta lösningar

Allt-i-ett-lösningen från ifm: Produkter – Tjänster – Mjukvara
IIoT-ToolKit från ifm möjliggör ett informationsflöde från verkstadsgolvet (maskininfrastruktur) upp till högsta nivå (IT-infrastruktur). Vid Y-kopplingens gränssnitt sammanlänkas komponenter i hård- och mjukvaran på ett intelligent sätt.

De process-, maskin- och diagnostikdata som transporteras via IO-Link kan nu läsas, utvärderas och diagnostiseras i detalj med hjälp av mjukvarulösningar från ifm. Med minimal ansträngning när det gäller integrering i systemet - även möjlig under pågående drift - IIoT-verktygslådan gör det möjligt att sätta igång och styra uppföljande aktiviteter i den "smarta fabriken".

Våra teknologier klarar av dina utmaningar

Mjukvarulösningar från ifm

LINERECORDER-produktportföljen tillhandahåller standardiserade och kaskadkopplade funktionsmoduler för en flexibel användning för optimering och kvalitetssäkring av produktions- och processkedjan.

LR DEVICE För parameterinställning av IO-Link-givare
LR SMARTOBSERVER Den tillståndsövervakande mjukvaran för utvärdering av data och organisering av underhåll för maskiner och utrustning med hjälp av kundanpassad cockpit
LR AGENT Universellt datagränssnitt för controllers, fältbussar och givare för att möjliggöra en dubbelriktad datatrafik

 

Framgångshistorier för framtiden

ifm’s applikationslösningar

Tillståndsbaserat underhåll – dra fördelar av mer effektivitet och kvalitet:

Kontinuerlig diagnostik
Tillståndsbaserat underhåll när det behövs istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.

Reducera kostnader

Tidig diagnos
Grundläggande övervakning; vibrationsdiagnostik på rullager. Tidig detektering av motorskada, torrkörning eller kavitation.

Förhindrande av oplanerat driftsavbrott

Maximal effektivitet
Datainsamling och analys. Rengöring enligt behov.

Processoptimering

Enkel integration
Applikationslösning från givaren till utvärdering och det nätverksbaserade analysverktyget.

Implementering oberoende av ens egen IT-avdelning

Skalbar
Kan utökas till andra applikationer och ERP-system.

Från givare till ERP

Bästa praxis "made by ifm"

Som specialist för automatiseringstekniker med 50 års erfarenhet inom industriell tillverkning är ifm din pålitliga partner för introduktionen och implementeringen av skräddarsydda digitaliseringslösningar på vägen till din "smarta fabrik".
Gedigen hårdvaru- och mjukvarukompetens i kombination med visionära ideer garanterar din kontinuerliga utveckling.

Vårt samarbete med dig börjar när vi kan skapa mervärde direkt för dig.

  • Optimering av produktions- och underhållsprocesser,
  • ökad kompetens och effektivitet,
  • mindre kostnader,
  • konkurrensfördelar och tillväxtmöjligheter

 

Upptäck de smarta Smart Industri-referenserna från våra kunder – made by ifm

Iveco - Intelligent diagnostik i karosseriverkstaden

Redo för Smart Industri med systemlösningar från ifm

STARRAG - ifm IO-Link givare levererar mer information för bättre processer

Digital uppgradering med hjälp av IO-Link-givare från ifm

FCA - från cyklisk till tillståndsbaserat underhåll

Med ifm IIoT-lösningar till guldstatus

SFH - 30% tidsbesparande tack vare intelligenta ifm-lösningar

ifm systemlösningar för den digitala uppgraderingen

SMART LOCK - upptäck skador i tidigt skede

Förutseende underhåll med vibrationsdiagnostik från ifm

AGV - förutseende 3D-kameror för snabb och säker pallhantering

En 3D-kamera från ifm som används av företaget Tecnoferrari

Bli en IIoT-pionjär nu!

 

Här är den praktiska metoden!

Från individuella givare till en omfattande lösning för hela affärsverksamheten - ifm:s lösningar är så skalbara att digitaliseringen av ditt företag kan implementeras steg för steg, helt enligt dina önskemål. Smart Industri är praktiskt genomförbar – med den rätta partnern är det enklare än du tror.

Komponent Paketering Applikation
Paketerings-
Applikation
lösning
Ansluten
lösning
Affärs-
lösning

En mycket lätt start mot en lovande och problemfri framtid
Dra nytta av din chans att bli en av pionjärerna inom digital teknik samt profitera från de många andra fördelarna. Allting löper smidigt, driftsavbrott och med stilleståndstider av en komplett installation hör till det förgångna. Du får mer utrymme för nya projekt.

ifm kommer att stötta dig på vägen. Beroende på dina behov kommer ifm:s försäljningsavdelning stötta dig från allra första början – från strategisk rådgivning, utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och deras motsvarande implementering till avancerade tjänster.
Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

ifm:s nätverk för systemförsäljning
Din personliga säljare för ifm-system kommer att tillhandahålla dig ifm:s kompletta know-how för att implementera och optimera din anläggningsövervakning. Vi är där för dig.

Börja nu!

Försäljningsteamet hos ifm ser fram emot att kunna ge dig personlig rådgivning. Kontakta oss idag och låt oss ordna ett personligt möte.

031-750 23 00