You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Czujniki LDL: Przewodność – nowe podejście

Czujniki przewodności

Przewodność w wykrywaniu faz i systemach CIP – nowe podejście

ifm przedstawia czujniki przewodności z rodziny LDL

Zmniejszenie niedokładności związanych z procesem czyszczenia opartym o czas trwania.

Pomiar wykonany na każdym elemencie instalacji czy odcinku procesu pozwala sprawdzić jakość produktu i potwierdza prawidłowy rezultat mycia bądź płukania. Eliminacja systemu kontroli procesu opartego na czasie trwania gwarantuje, że cykle mycia i płukania nie są niepotrzebnie przedłużane

Większy margines bezpieczeństwa oraz informacja zwrotna przy zmianach receptury i podczas mycia.

Gdy nie ma sposobu na pomiar stężenia chemikaliów w systemie CIP, używane są metody oparte wyłącznie na czasie trwania. Zakładają one, że w całym systemie ustawione są prawidłowe stężenia chemikaliów, a cykl mycia trwa wystarczająco długo.

  • Czas cyklu zwykle obejmuje pewien margines bezpieczeństwa, aby mycie było dokładne.
  • Ponieważ czas cyklu jest często dłuższy niż to konieczne, potrzeba więcej energii do pompowania i podgrzewania płynów; zwiększa się także zużycie środków czyszczących, wody itp.

Zwiększenie wydajności procesu dzięki elastycznym punktom pomiarowym.

Koszty pracy można zamortyzować, zwiększając liczbę punktów pomiarowych poprzez zainstalowanie dodatkowych, niedrogich w eksploatacji przyrządów pomiarowych ifm. Więcej punktów pomiarowych pozwala na lepszą segmentację procesu i usprawnienie kontroli nad jego przebiegiem. Te dodatkowe punkty dostarczają informacji, które pomagają skrócić cykle mycia i płukania, zmniejszyć zużycie wody i chemikaliów, a także obniżyć zużycie energii.

Niewielka, wysokiej jakości konstrukcja czujnika zapobiega awariom i nieplanowanym przestojom.

Rodzina czujników LDL jest mniej podatna na awarie dzięki zastosowaniu zintegrowanego przetwornika w klasie IP68/IP69K. Czujnik ma jednoczęściową obudowę ze stali nierdzewnej i maszynowo obrabianą końcówkę pomiarową z tworzywa PEEK, bez przedziałów zaciskowych ani przepustów kablowych, które są często podatne na wnikanie wody w przypadku czujników instalowanych w środowiskach poddawanych myciu.

Proces montażu i uruchomienia jest uproszczony dzięki kompaktowym czujnikom typu „plug and play”.

Wśród czujników przewodności dostępnych na rynku jest wiele dużych i nieporęcznych, albo posiadających sondy wyposażone w osobne jednostki przetwarzające, które wymagają dopasowania i skalibrowania na obiekcie. Dzięki kompaktowym rozmiarom czujników serii LDL można je z łatwością zamontować w niewielkich systemach lub zespołach, niższe są także naprężenia w rurociągach. Standardowe 4-pinowe elektryczne złącze M12 eliminuje potrzebę łączenia w przedziale zaciskowym, a ponieważ czujnik LDL jest zintegrowany z przetwornikiem, nie ma potrzeby jego kalibrowania na obiekcie – jest to praktycznie urządzenie typu „plug and play”.

Certyfikaty fabrycznej kalibracji są udostępniane nieodpłatnie do pobrania na naszej stronie internetowej – wystarczy podać numer seryjny czujnika.