You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
 1. moneo: platforma IIoT
 2. Produkty
 3. moneo DataScience Toolbox

moneo DataScience Toolbox: sztuczna inteligencja

Inteligentny monitoring i optymalizacja procesów produkcyjnych

Wykorzystując zależne dane z czujników i parametry procesu, SmartLimitWatcher, inteligentne narzędzie moneo Data Science Toolbox, umożliwia automatyczne i wczesne wykrywanie anomalii w krytycznych wartościach procesu. Jego zadaniem jest bieżące monitorowanie krytycznej wartości procesu (zmiennej docelowej) w odniesieniu do jakości produkcji lub stanu układu (np. temperatura, przepływ, drgania, pobór prądu).

Model matematyczny oparty na danych historycznych „uczy się”, wykorzystując metody SI, a następnie wykorzystywany jest do ciągłego porównywania wartości zakładanych/rzeczywistych pomiędzy zmierzonymi a przewidywanymi wartościami docelowymi. Dzięki dodatkowemu obliczaniu dynamicznych przedziałów oczekiwań (confidence bands) dla zmiennej docelowej, można w sposób ciągły dokonywać oceny zmierzonych zachowań zmiennej docelowej i automatycznie prezentować odchylenia.

Użytkownik może definiować wartości graniczne wyświetlanych w aplikacji ostrzeżeń i alarmów (wczesne, średnie, późne). Umożliwia to szybkie reagowanie na odchylenia w procesie produkcyjnym i proaktywne działanie dzięki optymalnie wczesnemu wykrywaniu.

moneo DataScience Toolbox – inteligentny monitoring i optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki wczesnym ostrzeżeniom i alarmom

 • Prostota: nie musisz dysponować wiedzą naukową. Praktyczne rozwiązanie z łatwym w obsłudze, 5-stopniowym kreatorem dla kierowników produkcji i utrzymania ruchu.
 • Łatwość obsługi: Zautomatyzowane przygotowywanie danych i kontrola jakości. Brak konieczności złożonego przygotowywania danych.
 • Inteligencja: Dobór najlepszego w danej sytuacji modelu SI. Automatyczne uczenie się modelu i weryfikacji dokładności monitoringu.
 • Niezawodnośće: Monitoring oparty na czasie i stanie. Ciągły monitoring w tle z wykorzystaniem dynamicznych przedziałów oczekiwań dla zmiennej docelowej.
 • Indywidualnośćy: Ostrzeżenia i alarmy z możliwością dostosowania. Możliwość ustawienia progu detekcji anomalii.

5 prostych czynności, aby stworzyć inteligentny system monitorujący bez pomocy specjalistów

 

Obszar stosowania

Moduł SI SmartLimitWatcher można stosować na wiele sposobów do monitorowania procesów. Na przykład do monitorowania porównywalnych elementów maszyny czy też poszczególnych części dodatkowych lub zmiennych mierzonych.

 • Zastosowanie poziome: Monitorowanie na podstawie porównywalnych elementów maszyny

Wymaganie:
Podłączone elementy maszyny są zintegrowane w ramach procesu lub tej samej instalacji i zachodzi między nimi zależność fizyczna. Zaleta: do wykrycia nieprawidłowości wystarczy zaledwie kilka czujników lub wartości mierzonych.

 • Zastosowanie pionowe: Szczegółowe monitorowanie elementu za pomocą kilku wartości mierzonych

Wymaganie:
W celu wykrycia odchyleń należy zarejestrować odpowiednią liczbę wartości mierzonych monitorowanego elementu.  Takie podejście ogólne doskonale sprawdza się w przypadku szerokiej gamy problemów dot. monitorowania.

Wdrożenie:
moneo DataScience Toolbox 

a

Wdrożenie:
 Własny projekt dot. analityki danych

 • Narzędzie łatwe w użyciu, nie wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny analityki danych

 

 • Niezbędny dostęp do analityków danych (kosztowny, ponad 20 tys.)
 • Zastosowano automatyczne przygotowanie danych i uczenie SI

 

 • Wymagana struktura projektu u klienta
 • Zintegrowane i skalowalne rozwiązanie w ramach systemu moneo firmy ifm

 

 • Konieczne ręczne gromadzenie i przetwarzanie danych
 • Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań i zapewnia szybką dostępność rozwiązań

 

 • Najkrótszy czas trwania projektu ok. 3-6 miesięcy
 • Doskonały stosunek ceny do wydajności

 

 • Wysokie prawdopodobieństwo powodzenia projektu
 • Opcje indywidualizacji w trybie specjalisty

 

 • Częste ograniczenie możliwości przenoszenia rozwiązań indywidualnych

moneo DataScience Toolbox – sztuczna inteligencja dla inteligentnego monitoringu i optymalizacji procesów produkcyjnych dzięki wczesnym ostrzeżeniom i alarmom.

licencja moneo

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.