You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. moneo: platforma IIoT
  3. Produkty
  4. moneo blue

moneo blue: aplikacja do mobilnego ustawiania parametrów i diagnostyki urządzeń IO-Link w produkcji

Rozwiązanie z adapterem Bluetooth do użytku ze smartfonami z funkcją Bluetooth

Proste sprawdzanie statusu czujników, oraz, w razie potrzeby, ustawianie parametrów czujników i masterów IO-Link ifm lub rejestrowanie danych procesowych podczas przeglądu produkcji. Funkcjonalność tę zapewnia darmowa aplikacja moneo blue w połączeniu z adapterem Bluetooth (EIO330) do masterów IO-Link ifm. Wartości procesowe oraz parametry z czujników zaworów (MVQ101), czujników temperatury (TCC/ TN2105) oraz czujników poziomu (LR2050/ LR2750) firmy ifm są wysyłane za pomocą kreatora i wyświetlane w czytelnej graficznej postaci.

Aby umożliwić dalszą ocenę danych zarejestrowanych poprzez adapter Bluetooth i przeglądanie ich np. w arkuszu kalkulacyjnym, aplikacja pozwala na wysłanie ich w postaci pliku zip. Pierwszy krok instalacji wymaga jedynie krótkiej wizyty w sklepie systemu Apple lub Android.

moneo blue – aplikacja do adaptera Bluetooth EIO330

  • Informatywne i wydajne: Umożliwia sprawdzanie wartości procesowych i zdarzeń z wszystkich urządzeń IO-Link podłączonych do mastera, a także ustawianie parametrów czujników za pomocą darmowej aplikacji (iOS i Android), gdy jesteś w ruchu.
  • Proste: Wygodne ustawianie parametrów wielu czujników dzięki graficznemu odwzorowaniu.