• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
  2. O3D αισθητήρας

3D αισθητήρας

Βιομηχανική επεξεργασία 3D εικόνας

Φόντο και αντικείμενα με μία ματιά.

Οι φωτοηλεκτρικοί 3D αισθητήρες είναι κατάλληλοι για πολλές διαφορετικές εφαρμογές, όπως η ανίχνευση όγκου, απόστασης και στάθμης. Μετρούν την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του πλησιέστερου επιφανειακού σημείου ανά σημείο, χρησιμοποιώντας την αρχή της μέτρησης χρόνου τροχιάς. Οι αισθητήρες φωτίζουν το φόντο με εσωτερική ή εξωτερική πηγή υπέρυθρου φωτός και υπολογίζουν την απόσταση μέσω του φωτός που ανακλάται από την επιφάνεια.

Οι αισθητήρες βιομηχανικής χρήσης είναι χρήσιμοι σε εφαρμογές επιτήρησης πληρότητας, μέτρησης όγκου, ταξινόμησης αντικειμένων, εκφόρτωσης από παλέτα και πλοήγησης ρομπότ.

Παραδείγματα εφαρμογής