• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
 2. O3D αισθητήρας
 3. Εφαρμογές
 4. Λειτουργία επεκτεταμένης παραμετροποίησης

Λειτουργία επεκτεταμένης παραμετροποίησης

Στην επεκτεταμένη λειτουργία παραμετροποίησης μπορούν να οριστούν μοντέλα επιτήρησης στάθμης και απόστασης, καθώς και ποιοτικός έλεγχος. Διαφορετικές διασυνδέσεις μπορούν να καταχωρηθούν στην έξοδο των τιμών μέτρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη.

Χαρακτηριστικά

 • Ζωντανή προβολή εικόνας
 • Μπορεί να οριστεί η μέγιστη ρυθμιζόμενη απόσταση
 • Επιλεγόμενη λειτουργία χρόνου έκθεσης
 • Ρυθμιζόμενος ρυθμός καρέ στόχου
 • Επιλογή διαφόρων φίλτρων
 • Καθοριζόμενη αποκοπή δεδομένων 3D
 • Δυνατή η λειτουργία πολλών συσκευών ταυτόχρονα, με χρήση διαφορετικών καναλιών συχνότητας