• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
 2. O3D αισθητήρας
 3. Εφαρμογές
 4. Εκφόρτωση από παλέτα

Εκφόρτωση από παλέτα

Εύκολη η αποπαλετοποίηση ομοιόμορφων πακέτων

 • Αποπαλετοποίηση πλήρους επιπέδου ή μεμονωμένων πακέτων
 • Ανίχνευση χαρτιού ολίσθησης
 • Υπολογισμός υπολειπόμενων τεμαχίων
 • Ενσωματωμένη αποφυγή πρόσκρουσης
 • Αυτόματη βαθμονόμηση συντεταγμένων κάμερας ρομπότ
 • Εργονομική και οικονομική

Βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών διεργασιών
Η αυτόματη αποπαλετοποίηση πακέτων ιδίων διαστάσεων, π.χ. χαρτοκιβωτίων, κιβωτίων, εξωτερικών συσκευασιών ή δοχείων, βελτιστοποιεί τις εφοδιαστικές διεργασίες μέσω δυναμικής τροφοδότησης. Ο 3D αισθητήρας ανιχνεύει τα μετατοπισμένα φορτία και επιλύει τα σφάλματα εντοπισμού θέσης μεταξύ των συστημάτων αποπαλετοποίησης. Η ένδειξη θέσης επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποιημένη αποπαλετοποίηση ενός επιπέδου ή μεμονωμένων πακέτων, ανεξαρτήτως μοτίβου παλετοποίησης. Επιπρόσθετα από τα δεδομένα για τον ελεγκτή του ρομπότ, η διασύνδεση Ethernet παρέχει πληροφόρηση στο λογισμικό διαχείρισης υλικού και αποθήκης. Τα συστήματα αυτόματης αποπαλετοποίησης αυξάνουν την απόδοση με χρήση οικονομικών εργαλείων και μειώνουν τον φόρτο εργασίας των εργαζομένων, λόγω της οικονομικής βελτιστοποίησης του περιβάλλοντος εργασίας.


Αποταμίευση χρόνου με τον έξυπνο αισθητήρα Ο3D
Ο έξυπνος αισθητήρας Ο3D έχει ανιχνεύσει ήδη το επόμενο πακέτο ενώ το ρομπότ αποθέτει το προηγούμενο.


Τα οφέλη για σας

 • Μείωση χρόνου και κόστους κατά την εγκατάσταση, χάρη στην αυτόματη ρύθμιση του συστήματος συντεταγμένων μεταξύ χειρισμού του ρομπότ και 3D αισθητήρα.
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών στα κέντρα διανομής, με τροφοδοσία της παραγωγής σύμφωνα με τη ζήτηση, με ενσωματωμένη αποφυγή πρόσκρουσης.
 • Ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού μέσω ψηφιακών Εισ/Εξ ή διασύνδεσης Ethernet. (π.χ.: προειδοποίηση σφάλματος: απροσδόκητο αντικείμενο)
 • Επιπρόσθετα από τα δεδομένα για τον ελεγκτή του ρομπότ, η διασύνδεση Ethernet παρέχει πληροφόρηση στο λογισμικό διαχείρισης υλικού και αποθήκης.
 • Ανίχνευση ενδιάμεσου στρώματος, ο Ο3D ανιχνεύει χαρτί ή χαρτόνι σταθεροποίησης παλέτας.

Εκφόρτωση πακέτων από παλέτα