• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
  2. Τεχνολογία

O3D τεχνολογία

O3D 3D αισθητήρας με τεχνολογία PMD ToF

Μέτρηση χρόνου τροχιάς (ToF) Με τη μέτρηση του χρόνου τροχιάς του φωτός, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι τιμές απόστασης σε επίπεδο πίξελ μεταξύ των επιμέρους πίξελ και του αντικειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, οι 3D πληροφορίες δημιουργούνται χωρίς καθόλου καθυστέρηση και σε πραγματικό χρόνο. Η πιο γνωστή τεχνολογία ToF είναι γνωστή ως PMD (συσκευή φωτονικής μίξης).

Η τεχνολογία PMD χρόνου τροχιάς διασφαλίζει την ανίχνευση φόντου και αντικειμένων με μία μόνο λήψη εικόνας με 23.232 pixel σε τρεις διαστάσεις και χωρίς θολούρας λόγω κίνησης. Η σκηνή φωτίζεται από διαμορφωμένο, αόρατο υπέρυθρο φως και το ανακλώμενο φως επιστρέφει στον αισθητήρα PMD.

O3D 3D αισθητήρας με τεχνολογία PMD ToF

1

Υπέρυθρα LED

Τέσσερα υψηλής ισχύος IR LEDs (830nm) φωτίζουν ολόκληρο το πεδίο θέασης του O3D σε μια απόσταση από 0,3 έως 5 μέτρα και προστατεύονται από γυαλί ανθεκτικό στο ξύσιμο.

2

Ο φακός

Ο φακός προσδιορίζει το πεδίο θέασης του Ο3D. Για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή σε κάθε εφαρμογή υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις 60° x 45° και 40° x 30°.

3

ToF καταγραφέας εικόνων

Ο PMD ToF αισθητήρας εικόνας επιλύει τη σκηνή με 176 x 132 pixel. Είναι επίσης εξοπλισμένος με πατενταρισμένη καταστολή εξωγενούς φωτός που τον καθιστά ανεπηρέαστο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού στο περιβάλλον εφαρμογής.

4

M12 διασύνδεση δεδομένων διεργασίας Ethernet

Η Μ12 διασύνδεση Ethernet M12 να χρησιμοποιηθεί τόσο για την παραμετροποίηση του αισθητήρα όσο και για την επικοινωνία των εξερχόμενων δεδομένων μέσω βιομηχανικών δικτύων Ethernet (TCP/IP & EIP). Οι παράμετροι ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας τον ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό ifm Vision Assistant.

5

Τροφοδοσία Μ12

Ο 8πινος M12 κονέκτορας χρησιμοποιείται και για την τροφοδοσία του αισθητήρα όσο και για την ηλεκτρική διασύνδεση με τις ψηφιακές και αναλογική εξόδους.