• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
  2. Παραμετροποίηση και εγκατάσταση

Παραμετροποίηση και εγκατάσταση

Φιλικό στο χρήστη

Το Vision Assistant παρέχει πέντε εφαρμογές: εκφόρτωση από παλέτα, καθοδήγηση τσιμπίδων ρομπότ, επιτήρηση πληρότητας, διαστασιολόγηση και στάθμη αντικειμένου Ένας οδηγός καθοδηγεί τον χρήστη μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Διαθέτει επεξηγήσεις και είναι ιδιαίτερα εύχρηστος. Η αιτούμενη εφαρμογή μπορεί να ρυθμιστεί και να ξεκινήσει μέσα σε λίγα λεπτά. Οι έτοιμες εφαρμογές καθιστούν δυνατή την υλοποίηση λύσεων αυτοματισμού, αλλά το Vision Assistant μπορεί να κάνει περισσότερα: Στην επεκτεταμένη παραμετροποίηση, οι έμπειροι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές ή να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις εφαρμογής.

Το λογισμικό Vision Assistant είναι το κεντρικό στοιχείο παραμετροποίησης και ρύθμισης του αισθητήρα O3D

O3D αισθητήρας –
Λογισμικό Vision Assistant

Οδηγός εφαρμογής και επεκτεταμένη παραμετροποίηση

Η συνεχής επικοινωνία με τους χρήστες και οι εκτεταμένες δοκιμές χειρισμού οδήγησαν σε μια εξαιρετική απλοποίηση του χειρισμού και της ενσωμάτωσης του αισθητήρα.

Ταυτόχρονα, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι εγγυημένη και οι επιμέρους προσαρμογές είναι ακόμα δυνατές. Η ατομική προσαρμογή στο περιβάλλον οδηγεί βήμα προς βήμα στην απαιτούμενη εφαρμογή.


Οδηγός

Εφαρμογές - έξω από το κουτί

Η εγκατάσταση του 3D αισθητήρα είναι εύκολη χάρη στον οδηγό καθοδήγησης για τις ακόλουθες εφαρμογές

Λειτουργία επεκτεταμένης παραμετροποίησης

Προσαρμογή ή επέκταση των εφαρμογών

  • Ποιοτικός έλεγχος
  • επεκτεταμένη επιτήρηση πληρότητας
  • επεκτεταμένη εκφόρτωση από παλέτα

O3D κάμερα –
κιτ ανάπτυξης λογισμικού

Η Ο3D κάμερα και το κιτ ανάπτυξης λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών.

Εάν η κάμερα ενσωματωθεί σε μια μηχανή, τα δεδομένα μέτρησης μπορούν να αξιολογηθούν με συνήθεις βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας. Ένα κιτ ανάπτυξης λογισμικού με δείγματα κώδικα διατίθεται σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.