1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Θερμοθήκες

Αισθητήρες θερμοκρασίας - Θερμοθήκες

  • Επιτρέπει τη βαθμονόμηση του αισθητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
  • Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
  • Ενδείκνυται για όλους τους αισθητήρες θερμοκρασίας βέργας Φ3 mm
  • Βάθη εγκατάστασης 30...330 mm


Θερμοθήκες

Διαβρωτικά μέσα, υψηλές πιέσεις και μεγάλες παροχές επιβάλλουν τη χρήση θερμοθηκών. Προστατεύουν τον αισθητήρα θερμοκρασίας από επιβλαβείς επιδράσεις και επιτρέπουν την αντικατάσταση των αισθητήρων χωρίς να διακοπεί η διεργασία.
Πολυάριθμες συνδέσεις διεργασίας και μήκη τοποθέτησης εγγυώνται τη χρήση σε εφαρμογές υγιεινής και βιομηχανικές εφαρμογές.