1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  5. Μηχανοτρονικοί αισθητήρες

Μηχανοτρονικά ροόμετρα

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλές παροχές
  • Πολύ μικρός χρόνος απόκρισης
  • Εύκολος χειρισμός: Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενα σημεία μεταγωγής
  • Μεταβλητή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων
  • Υψηλή επιτρεπόμενη θερμοκρασία μέσου έως 180 C

Μηχανοτρονικά ροόμετραΗλεκτρομηχανικοί αισθητήρες

Οι ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ροής της σειράς SBY επιτηρούν υγρά μέσα όπως νερό, διαλύματα γλυκόλης, βιομηχανικά έλαια ή ψυκτικά λιπαντικά.
Ο αισθητήρας λειτουργεί με την αρχή του βασιζόμενου σε ελατήριο εμβόλου. Το έμβολο που βρίσκεται στην έδρα βαλβίδας του περιβλήματος ανυψώνεται από τη ροή του μέσου αντίθετα από τη δύναμη ελατηρίου. Η θέση του εμβόλου αποτελεί ένδειξη για τη ροή. Όταν μειώνεται η ροή, η δύναμη ελατηρίου προκαλεί ασφαλή επαναφορά του εμβόλου στην αρχική θέση και εμποδίζει έτσι την αναρροή.
Η στιβαρή μηχανική έκδοση επιτρέπει τη χρήση σε υψηλές πιέσεις και σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει μεταδότες ροής με αναλογική έξοδο και επιτηρητές ροής με έξοδο μεταγωγής. Στους επιτηρητές ροής τα σημεία μεταγωγής ρυθμίζονται και σταθεροποιούνται μέσω ρυθμιστικής βίδας.
Ανάλογα με την προς ανίχνευση ποσότητα ροής, οι συσκευές διατίθενται με διαφορετική σύνδεση διεργασίας.