1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  5. Πλήρης γκάμα προϊόντων

Αισθητήρες ροής / ροόμετρα - Πλήρης γκάμα προϊόντων

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
  • Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Δυνατότητα παρακολούθησης ροής και για διαβρωτικά μέσα
  • Μεταβλητή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα


Συνολικό πρόγραμμα

Σε σχεδόν όλες τις εφαρμογές των συστημάτων διεργασίας, επεξεργασίας και εγκατάστασης χρησιμοποιούνται υγρά ή αέρια μέσα, π.χ. για την τροφοδοσία ψυκτικών και λιπαντικών σε μηχανές και συγκροτήματα ή για την πλήρωση και εξαέρωση εγκαταστάσεων και κτιρίων. Ηλεκτρονικοί αισθητήρες ροής χρησιμοποιούνται για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιών ή διακοπών λειτουργίας λόγω διακοπής της ροής.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει αισθητήρες ροής με διαφορετικές διαδικασίες μέτρησης για την επιτήρηση διαφόρων μέσων, π.χ. νερού, ελαίων, ψυκτικών λιπαντικών αλλά και αέρα, πεπιεσμένου αέρα ή διαβρωτικών μέσων.
Οι εφαρμογές εκτείνονται από απλές λειτουργίες επιτήρησης μέχρι τον ακριβή προσδιορισμό ποσοτήτων ροής.