1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Τρισδιάστατοι αισθητήρες
  5. Τρισδιάστατοι αισθητήρες

Τρισδιάστατοι αισθητήρες

  • Οπτική αξιολόγηση απόστασης, στάθμης ή όγκου
  • Αξιόπιστη λειτουργία χάρη στη μέτρηση "χρόνου πτήσης"
  • Φωτισμός, μέτρηση και αξιολόγησης σε μία ενιαία μονάδα
  • Παροχή 3.072 τιμών απόστασης ανά μέτρηση για λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος

Τρισδιάστατοι αισθητήρεςΑισθητήρες 3D

Ο O3D είναι ένας οπτοηλεκτρονικός αισθητήρας 3D, ο οποίος μετρά κατά σημεία την απόσταση μεταξύ αισθητήρα και επόμενης επιφάνειας ανά διαδικασία μέτρησης χρόνου πτήσης. Η συσκευή φωτίζει το σκηνικό με μια εσωτερική πηγή υπέρυθρου φωτός και υπολογίζει την απόσταση με βάση το φως που ανακλάται στην επιφάνεια.
Ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ελέγχου πληρότητας, καθορισμού όγκου και ταξινόμησης προϊόντων.
Έτσι μπορεί να προσδιοριστεί, αν οι συσκευασίες, π.χ. χαρτοκιβώτια ή παλέτες, περιέχουν τον προβλεπόμενο αριθμό προϊόντων. Αυτός ο έλεγχος γίνεται ανεξάρτητα από το χρώμα ή την υφή του προϊόντος. Ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και διαισθητικά μέσω του λογισμικού παραμετροποίησης για διάφορα μεγέθη συσκευασιών.
Άλλες εφαρμογές είναι οι υπηρεσίες δεμάτων, οι αποθήκες εμπορευμάτων, τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας και διανομής. Για τον αυτοματοποιημένο προγραμματισμό θέσεων αποθήκευσης, ο αισθητήρας ανιχνεύει τις διαστάσεις των πακέτων, π.χ. το μέγεθος, τη θέση περιστροφής και τη θέση. Έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί βέλτιστα ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης.