• Produkter
 • Brancher
 • IIoT & løsninger
 • Serviceydelser
 • Virksomhed
 1. Overblik over ifm
 2. Compliance

Compliance

Lige siden starten har det været vigtigt at have en levende virksomhedskultur for ifm gruppen. Den skal være præget af tillid, påskønnelse og høj moral og både være afspejlet i interaktionen mellem medarbejderne og i relationen til vores kunder og forretningspartnere.

Disse grundlæggende adfærdsprincipper blev fastlagt i ifm’s virksomhedsfilosofi af grundlæggerne Robert Buck og Gerd Marhofer i 1990. Værdierne, der blev defineret dengang, gælder stadig i dag og vil også gælde i fremtiden. De er grundpillerne, som vi har bygget ifm-gruppen op omkring, og som vi har baseret vores aktiviteter på i dag og i fremtiden.

ifm’s adfærdskodeks

Ifm’s adfærdskodeks sammenfatter de centrale værdier i ifm’s virksomhedsfilosofi og fører dem ind i nutiden. ifm’s adfærdskodeks er omdrejningspunktet for vores aktiviteter og succes - som vi i ifm tror på. Det er vores garanti for, at vi opfattes og påskønnes af vores forretningspartnere som en virksomhed med høj moral.

Vi, ifm gruppen, står for de følgende værdier:

 • Vi følger de gældende love, regler og standarder.
 • Vi behandler hinanden og vores forretningspartnere respektfuldt. Religion, køn, alder, hudfarve eller etnisk oprindelse har ikke nogen indflydelse på vores aktiviteter.
 • Vi anerkender eksplicit FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Vi og vores forretningsforbindelser afviser børnearbejde og tvangsarbejde.
 • Interaktionen med vores forretningspartnere er meget vigtig for os. Vi fører en intensiv dialog og tillidsfuld interaktion med vores kunder og leverandører. Ethvert forslag om at opnå eller yde en uberettiget fordel skal afvises af os.
 • Vi står for fair konkurrence.
 • Vi udvikler og sælger de bedste produkter til en automatiseret verden, men dog ikke til militære og våbenteknologiske formål.
 • Vi overholder databeskyttelsesreglerne og håndtering af fortrolige informationer.
 • Vi følger kravene til arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, så vores børn får en bæredygtig fremtid, i dag og i morgen.

Compliance-organisation

Vi gør meget for at understøtte disse etiske værdier og overholde dem, for vi har altid gjort, hvad vi har ment og sagt. Vi understøtter denne kultur helt igennem

 • intern træning i forskellige compliance-temaer.
 • Vi fastlægger målrettede retningslinjer, som giver os retning og sikkerhed i vores daglige aktiviteter.
 • audits, der udføres af interne og eksterne auditører, som blandt andet tjekker, at disse regler bliver overholdt.

ifm electronic gmbh har udpeget en compliance managerfor ifm gruppens virksomheder som organisatorisk er tilknyttet hovedafdelingen Internal Audit & Compliance. Både lederen af afdelingen Internal Audit & Compliance og compliance manageren, som udgør compliance-funktionen, har definerede opgaver og kompetencer i hele virksomhedsgruppen.

ifm stiftung & co. kg: (Fra venstre mod højre) Martin Buck (formand for bestyrelsen og co-CEO), Benno Kathan (medlem af bestyrelsen), Dr. Dirk Kristes (medlem af bestyrelsen), Michael Marhofer (formand for bestyrelsen og co-CEO) og Christoph von Rosenberg (medlem af bestyrelsen).

Under udførelse af deres arbejde skal compliance-funktionen udelukkende følge instrukserne og informationerne fra bestyrelsen i ifm stiftung & co. kg og refererer direkte til den.

Compliance-kontakt

Den åbne kommunikation har altid været en vigtig del af ifm’s virksomhedskultur. Medarbejdere kan henvende sig direkte og fortroligt til deres leder om eventuel ukorrekt adfærd, der er i strid med vores ifm-værdier.

Herudover kan medarbejdere bruge compliance-funktionen, som altid behandler alle sager fortroligt. Whistleblowers, som handler efter bedste overbevisning, beskyttes mod ulemper, som opstår som et resultat af deres rapportering.

Vores forretningspartnere kan også kontakte ifm’s compliance-funktion for at pointere mangler, som ikke er i overensstemmelse med ifm-værdierne.

Du kan henvende dig til ifm’s compliance-funktion på compliance@ifm.com.

ifm’s whistleblowing-system

For at vi bedre kan udvise den fornødne omhu har vi etableret et whistleblowing-system. Det kan bruges af medarbejdere, som oplever, at de ikke kan gå til deres nærmeste leder, compliance-funktionen, den ansvarlige og centrale administrerende direktør eller direktion.

Vi beder dig venligst bruge whistleblowing-systemet ansvarligt.

Det kan bruges på ti sprog, og anonymt ved behov, til at rapportere om potentiel tilsidesættelse af vores virksomhedsværdier og mistanke om kriminelle sager.

Da ifm fører en åben kommunikation, opfordrer vi dig til at angive dit navn, når du sender en rapport. Compliance-funktionen følger op på din bekymring under streng fortrolighed og tager højde for alle involverede parters legitime interesser.

En elektronisk mailbox giver whistleblowers og compliance-funktionen mulighed for at kommunikere - også anonymt - hvis de ønsker det. Det er vigtigt i tilfælde af yderligere spørgsmål, eller hvis rapporten skal suppleres med ekstra informationer senere.