• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Technická podpora
  2. Kalibrační servis

Objevte kalibrační servis ifm

Vysoce přesná kalibrace s ifm electronic

Kalibrační metoda pro snímače tlaku

Srovnávací měření pro kalibraci snímačů tlaku se provádí pomocí elektronických regulátorů tlaku a vysoce přesných testerů mrtvé hmotnosti s použitím známých kusů hmotnosti.

Kalibrační metoda pro snímače teploty

Srovnávací měření se zde provádí v míchaných kapalných lázních s řízenou teplotou pomocí vysoce přesných referenčních teplotních čidel.

Kalibrační metoda pro snímače proudění

V závislosti na médiu se srovnávací měření provádí pomocí vysoce přesných referenčních průtokoměrů a kritických trysek.

Kalibrační metoda pro analytické senzory

Srovnávací měření se provádí pomocí sekundárního kalibračního roztoku.

Přínosy akreditovaných kalibrací

Provádění akreditovaných kalibrací (DAkkS)

Kalibraci provádí ifm jako akreditovaná laboratoř srovnávacím měřením podle směrnice DKD-R 5-1(09/2018) "Kalibrace odporových teploměrů" nebo směrnice DKD-R 6-1 (03/2014) "Kalibrace tlakoměrů" nebo směrnice KV-F001 (2017-06) "Metoda vnitřní kalibrace snímačů proudění".

Měřící systémy pro vydávání certifikátů DAkkS / továrních certifikátů

Jsou sledovatelné podle národních norem Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) nebo jiných národních norem. Na rozdíl od kalibračních certifikátů DAkkS nejsou výrobní certifikáty akceptovány jako důkaz sledovatelnosti.

 

Zvláštní poznámky

  • Kromě analogových procesních hodnot nabízí ifm možnost zadat v kalibračním certifikátu také procesní hodnoty IO-Link.
  • Všechny certifikáty jsou dvojjazyčné a vydávají se v němčině a angličtině
  • O příslušné certifikáty je třeba požádat při objednávce daného zboží

Kalibrace a rekalibrace různých senzorů – přehled veličin, které můžeme kalibrovat

Senzory proudění

Kalibrace ISO (vzduch) 6 měřicích bodů
Kalibrace ISO (voda) 4 měřicích bodů
Kalibrace DAkkS (vzduch) 6 měřicích bodů
Tovární certifikát Vícebodové

Tlakové senzory

Kalibrace ISO 6 měřicích bodů
Kalibrace DakkS 11 měřicích bodů
Tovární certifikát Vícebodové

Teplotní senzory

Kalibrace ISO 3/5/n měřicích bodů
Kalibrace DakkS 3/5/n měřicích bodů
Tovární certifikát Vícebodové

Analytické senzory

Kalibrace ISO 3 měřicích bodů
Tovární certifikát Vícebodové
 

 

Infračervené teplotní senzory

Tovární certifikát Vícebodové
Rekalibrace 3 měřicích bodů

Optický monitor olejových částic

Rekalibrace monitoru olejových částic 4 měřicích bodů
Tovární certifikát Vícebodové