You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Technická podpora
  2. Kalibrační servis
  3. Jaké kalibrace nabízí ifm?

Jaké kalibrace nabízí ifm?

Kalibrační laboratoř ifm nabízí kalibrace ISO, A2LA a DAkkS. Nově zakoupené snímače lze kalibrovat přímo při jejich objednání. Stačí do košíku přidat odpovídající objednávkový číslo – viz Tlak, Teplota, Průtok nebo Analytické senzory. Je samozřejmé, že ifm nabízí také rekalibraci již používaných senzorů.

 

Kalibrace ISO

Kalibraci ISO mohou provádět pouze laboratoře s certifikovaným systémem zajištění kvality podle normy DIN EN ISO 9001:2015.

Jen tak vám můžeme nabídnout vysoce kvalitní kalibrace.

Měřicí zařízení používaná ke kalibraci jsou pravidelně rekalibrována a navázána na národní normu německého Spolkového úřadu pro fyzikální techniku (PTB) nebo na jiné národní normy.

Co je uvedeno v našich kalibračních certifikátech ISO?

  • Identifikace (předmět, výrobce, typ a sériové číslo, zákazník, číslo kalibračního certifikátu, datum, podpis)
  • Jasný popis použitého kalibračního standardu
  • Popis okolních podmínek
  • Popis měřicího zařízení a postupu kalibrace
  • Všechny výsledky měření zadáním měřicích bodů, jednotky a nejistoty
  • Poznámky k výsledkům kalibrace

Kalibrace A2LA

Stejně jako DAkkS v Německu je Americká asociace pro akreditaci laboratoří (A2LA) národním institutem pro akreditaci kalibračních laboratoří ve Spojených státech.

Kalibrace z laboratoří akreditovaných A2LA jsou tedy rovnocenné kalibračním certifikátům vydaným laboratořemi akreditovanými DAkkS a navázaným na NIST, Národní institut pro standardy a technologie ve Spojených státech. Kalibrace A2LA proto vede k mezinárodně uznávaným výsledkům měření.

Kalibrace DAkkS

Kalibrace DAkkS zajišťuje, že výsledky měření jsou mezinárodně srovnatelné a snižuje se riziko odpovědnosti za výrobek - což je důležitý předpoklad pro zajištění vaší konkurenční výhody na dnešním i budoucím trhu.

DAkkS je Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Kalibrační certifikáty DAkkS jsou navázány na národní normy Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) nebo jiné národní normy. Kalibrace provádějí pouze akreditované laboratoře.

Metody DAkkS jsou navíc pravidelně testovány akreditačním orgánem. Toto testování zajišťuje shodu kalibračního postupu s validovanou metodou, což vede k mezinárodnímu uznání.

Rekalibrace

V průběhu času je téměř každý snímač vystaven namáhání. Bez pravidelné rekalibrace nelze tyto vlivy ani vnímat, ani kompenzovat. V důsledku toho již není možné trvale zajišťovat kvalitu.

Aby se předešlo těmto chybným měřením, musí se snímače v pravidelných intervalech kontrolovat, zda jsou dodrženy stanovené tolerance měřené veličiny.

Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) doporučuje stanovit kalibrační interval na základě následujících parametrů:

Vlastnosti přístroje Provozní podmínky (náchylnost k opotřebení a snosu)
Doporučení výrobce přístroje Zkušenosti s podobnými přístroji (individuální nebo skupinová kalibrace)
Zkušenosti z předchozích kalibrací Požadavky zákazníků, úřadů a norem
Rozsah vzniklých škod v důsledku
chybějícího vybavení
Vliv prostředí (teplota, vlhkost, vibrace)
Doba životnosti Nejistota měření
Zelená = počáteční volba kalibračních intervalů, modrá = metody revize kalibračních intervalů

Doporučujeme provádět rekalibraci každých 12 měsíců. Při výskytu kritických kontrolních bodů (CCP) může být nutné zkrátit kalibrační interval.

Rekalibrace je možná pouze v případě, že je přístroj vrácen v čistém stavu bez jakýchkoli úprav (dodací podmínka). K přístrojům vráceným k rekalibraci musí být přiloženo vyplněné prohlášení o dekontaminaci.

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.