You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Technická podpora
  2. Kalibrační servis
  3. Kalibrace, nastavení, ověření nebo standardizace?

Kalibrace, nastavení, ověření nebo standardizace?

Co vlastně znamená "kalibrace"?

Kalibrace je stanovení a dokumentace odchylek mezi měřicím přístrojem, který se nazývá testovaný přístroj (DUT), a referenčním přístrojem, který se nazývá referenční standard, a to sledovatelným způsobem.

Výsledek tohoto porovnání ukazuje odchylky měření v různých bodech měření a může být uveden v absolutní nebo relativní formě. Pravidelná kalibrace měřicích přístrojů zajišťuje přesnost a reprodukovatelnost naměřených údajů. Referenční měření se provádí pomocí referenčního zařízení.

Návaznost se týká nepřerušeného řetězce srovnávacích měření souvisejících s výsledky měření měřicího přístroje a specifickou národní normou vyššího stupně.

Metrologická sledovatelnost

Výsledná hierarchie je založena na akreditaci, tj. kalibrační orgány byly posouzeny z hlediska své technické způsobilosti a tím formálně uznány. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) je nejvyšším národním orgánem pro metrologii, který poskytuje referenční etalony nejvyšší přesnosti, jako je etalon metru, pro všechny fyzikální a zákonem požadované veličiny pro použití při kalibraci.

Co se rozumí pod pojmem "úprava"?

Na rozdíl od kalibrace je úprava čin nastavení měřicího přístroje na takovou odchylku měření, která je co nejvíce snížena, aby odchylky zůstaly v mezích chyby. Seřízení tedy vyžaduje zásah do měřicího přístroje, který obvykle vede k trvalým změnám přístroje.

 

Co je to "ověřování"?

Ověřování je poskytnutí objektivního důkazu, že měřicí přístroj splňuje specifické požadavky.

Na rozdíl od kalibrace se nejistota měření neuvádí, pouze se konstatuje, zda měření proběhlo nebo neproběhlo. Ověřování se může týkat sekundárních měřených veličin, jako je snímač, převodník nebo I/O moduly, prostřednictvím testovacích signálů.

 

Co se rozumí pod pojmem "standardizovat"?

Standardizací se rozumí provádění zákonem požadovaných kontrol měřidel, např. vah používaných v maloobchodě s potravinami, které jsou předmětem veřejného zájmu a používají se ke stanovení cen. Normalizaci provádějí zvláštní orgány, a proto se řídí přísnými předpisy.