You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Technická podpora
  2. Kalibrační servis
  3. Senzory proudění

Kalibrace senzorů proudění

Kalibrační proudění ISO (voda)

Referenční měření průtokových senzorů pro měření kapalin se provádí pomocí referenčního zařízení.

Při referenčním měření protéká médium měřicím přístrojem, který má být kalibrován, a dalším referenčním přístrojem, který byl kalibrován dříve. Často se používají referenční Coriolisovy průtokoměry, protože jejich měřicí princip umožňuje měřit hmotnostní průtok nezávislý na teplotě a tlaku, a proto mají velmi vysoký rozsah přesnosti.

Kalibrace se provádí na základě 3 nebo 4 měřicích bodů, které jsou rozloženy v celém rozsahu průtoku. Obvykle se kalibrační body nacházejí v 10 %, 25 %, 50 % a 100 % příslušného měřicího rozsahu. Kalibrace snímačů průtoku vody zpravidla končí na hodnotě 600 l/min. To je třeba vzít v úvahu zejména u přístrojů s vyššími měřicími rozsahy. Ve výchozím nastavení se kalibrace provádí s továrním nastavením pomocí analogového výstupu (proud), případně vizuálně pomocí displeje přístroje nebo analogového výstupu (napětí).

Kalibrační průtok ISO a DAkkS (vzduch)

Srovnávací měření měřičů stlačeného vzduchu se provádí na základě kritických trysek.

Při kalibraci pomocí nadkritických tlaků v de Lavalových tryskách je měřicí médium nasáváno za atmosférických podmínek, aby se zrychlil průtok tak, že dosáhne rychlosti zvuku při nejmenším průměru trysky.Po dosažení této kritické podmínky průtoku je průtok omezen na konstantní hodnotu.

Kalibrace se provádí na základě 6 měřicích bodů, které jsou rozloženy v celém rozsahu průtoku.Kalibrace měřičů stlačeného vzduchu a průmyslových plynů zpravidla končí na hodnotě 700 Nm³/h. Ve výchozím nastavení se kalibrace provádí s továrním nastavením pomocí analogového výstupu (proud), případně vizuálně pomocí displeje přístroje nebo analogového výstupu (napětí).