You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Teplotní senzory

Teplotní senzory

Teplota je fyzikální proměnná nejčastěji měřená na strojích a zařízení.
V potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu se teplotní senzory používají pro zajištění správné teploty produktů. V obrábění strojů a automobilových aplikacích hraje, jako indikátor stavu stroje, důležitou roli teplota nebo rozdíl teploty, měřený na hřídelích, převodovkách a motorech. V ocelářském, hutnickém a sklářském průmyslu slouží hlídání teploty chladících obvodů jako prevence přehřátí strojů.
ifm nabízí velký výběr teplotních senzorů pro splnění různých požadavků, jako jsou teplotní rozsahy, hloubka zabudování, podmínky okolí a média.