You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Technická podpora
  2. Kalibrační servis
  3. Tlakové senzory

Kalibrace snímačů tlaku

Kalibrační tlak ISO

Srovnávací měření může být založeno na dvou různých metodách - pomocí tlakového referenčního zařízení nebo pomocí vysoce přesných kompenzátorů tlaku se známými hmotnostními kusy.

Regulátory tlaku jsou přesné regulátory tlaku s vestavěným elektrickým generátorem tlaku. Obvykle jsou vybaveny dotykovým displejem, a umožňují tak intuitivní ovládání. Nastavením konkrétní cílové hodnoty nebo výběrem předem naprogramovaných kroků se spustí proces regulace. Hodnotu z testovaného zařízení pak lze porovnat s referenční cílovou hodnotou a zdokumentovat ji. Regulátory tlaku tak umožňují dosáhnout požadovaného výsledku měření tlaku přesným a automatizovaným způsobem.

Naproti tomu testery mrtvé váhy lze použít k zavedení specifických tlaků působením definované síly na pístový válec známého průměru. V praxi se za tímto účelem na píst umísťují známé kusy hmoty. Výsledkem je referenční tlak, který lze odebrat přímo v místě měření.

Kalibrace se provádí na základě 6 měřicích bodů v krocích po 20 % koncové hodnoty měřicího rozsahu v měřicích rozsazích -1...1bar, -1...10bar a 0...700bar.Kalibrace se standardně provádí s továrním nastavením pomocí analogového výstupu (proud) nebo alternativně vizuálně pomocí displeje přístroje nebo analogového výstupu (napětí).

DAkkS kalibrační tlak

Srovnávací měření pro senzory tlaku se provádí pomocí vysoce přesných testerů mrtvé váhy s použitím známých kusů hmotnosti. Ty jsou umístěny na pístovém válci o známém průměru, na který působí definovaná síla. Výsledkem je referenční tlak, který lze odebrat přímo v místě měření.

Podle sekvence B kalibračního postupu se po nezbytném přednabití přiblíží 11 měřicích bodů v cyklu nahoru, pak v cyklu dolů a opět v cyklu nahoru. Ve výchozím nastavení se kalibrace provádí s továrním nastavením pomocí analogového výstupu (proud), případně vizuálně pomocí displeje přístroje nebo analogového výstupu (napětí).