You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Veiligheidslichtschermen worden overal toegepast waar gevarenzones op betrouwbare wijze moeten worden beveiligd. Dit zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 2 / SIL 1 of type 4 / SIL 3.
Typische toepassingen zijn de toegangsbeveiliging en de gevarenzonebewaking bij robotcellen en productielijnen. Voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie staan apparaten met beschermbuis en een hoge beschermingsklasse ter beschikking.