You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Thermische persluchttransmitter met geïntegreerde druk- en temperatuursensor

Thermische persluchttransmitter met geïntegreerde druk- en temperatuursensor

Vier proceswaarden (doorstroming, druk, temperatuur, totalisator = teller totale hoeveelheden) uitleesbaar voor effectief energiemanagement

  • Exacte inzage van de energiekosten door nauwkeurige verbruiksmeting
  • Verhoging van het energierendement door lekkagebewaking
  • Verlaging van installatie-, onderhouds- en hardwarekosten
  • De basis voor een sluitend energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001
  • Drukmonitoring dankzij geïntegreerde druksensor

“All-in-one-sensor” bespaart kosten
Deze nieuwe thermische persluchttransmitter kenmerkt zich als een echt allroundtalent voor perslucht. Hij bezit niet alleen een geïntegreerde temperatuursensor, maar daarnaast ook nog een druksensor. Zodoende heeft de gebruiker vanaf nu de mogelijkheid om meteen vier proceswaarden (doorstroming, druk, temperatuur, totalisator = teller voor totale hoeveelheden) uit te lezen en zijn productie te optimaliseren.

Persluchtmonitoring in één overzicht
Extra voordelen levert de integratie van de persluchtverbruiksmeter SD in de onderhoudsunit van bestaande of nieuwe installaties. Nu kunnen de proceswaarden van de perslucht in normale persluchtnetwerken via het ingebouwde TFT-display effectief worden bewaakt. Daarvoor beschikt men over vier verschillende, individueel instelbare grafiek lay-outs. De proceswaarden kunnen bovendien via IO-Link worden verzonden.

Verhoging van het energierendement dankzij geïntegreerde lekkagebewaking in de installatie
Met behulp van de nauwkeurige perslucht doorstromingsbewaking van de SD kunnen lekkages worden gedetecteerd en zo op energiekosten worden bespaard. Daarnaast kunnen dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid van het apparaat de kosten van de perslucht exact worden berekend voor elke productielijn en de kostenberekening van de producten worden geoptimaliseerd.

Efficiënte bewaking van de bedrijfsdruk
Door de geïntegreerde drukmeting kan zowel de drukdaling door vervuilde filterinstallaties als ook de algemene bedrijfsdruk van het persluchtsysteem uitstekend worden bewaakt. Want bij actoren die met 5 bar in plaats van de optimale 6,3 bar worden gebruikt, daalt het belastbaar toerental al met 25% en neemt de productie af. Ook een verhoogde bedrijfsdruk levert geen vermogenswinst op, maar een hoger persluchtverbruik en verhoogde slijtage aan de installatie.

De basis voor een sluitend energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001
Volgens de EU energierendementsrichtlijn DIN EN ISO 50001 hebben alle lidstaten zich verplicht om energiebesparingen te treffen. Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem. De norm vereist registraties over de kalibratie van de meetapparatuur, zodat fouten uitgesloten zijn en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens gegarandeerd is. De combinatie van de nieuwe persluchttransmitter SD en regelmatige DAkkS-kalibraties biedt het optimale uitgangspunt voor een betrouwbaar energiemanagementsysteem.

Verlaging van hoge installatie-, onderhouds- en hardwarekosten
De integratie van meerdere meetwaarden in slechts een sensor bespaart niet alleen aanzienlijk op de hardwarekosten (druksensor, temperatuursensor, bedrading, ingangskaarten), maar daarnaast ook op installatie- en onderhoudskosten.