You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Profiler
  3. Teknologi

Teknologi

Givaren arbetar enligt trianguleringsprincipen. För det har givaren en projektionsenhet som projicerar en laserlinje på ytan som ska mätas. Denna linje reflekteras och tas åter upp av ett mottagarelement (PMD chip). Jämfört med projektionsenheten har mottagarelementet en klar vinkelförskjutning och kan därför detektera höjdprofilen.

Givarens mätområde ligger mellan 150 mm och 300 mm bort från givaren. P.g.a. mottagarelementets perspektiv beror laserlinjens längd på givarens avstånd till målet (ju närmare till givaren, desto kortare är linjen). Likväl, även om avståndet mellan givare och objekt ändras förblir objektets proportioner desamma. Det innebär att konturen mäts oberoende av distansen. Det gör riktningen och positioneringen av givaren mycket lättare.