You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

PMD Profiler

Kvalitetesgranskning som är redo för alla utmaningar
Produktens slutkvalitet bestäms av största möjliga likheten mellan specifikation och implementering i varje individuellt produktionssteg. Låter det komplicerat? Från och med nu är det inte längre det, eftersom PMD Profiler är svaret för alla tuffa utmaningar för din inline-kvalitetskontroll. Det kräver endast ett fåtal steg för givaren att bli färdig för användning och kunna identifiera ett objekts konturer. Via laserlinjescannern kan den detektera komponenter, installationsförfaranden, spår eller borrhål som inte stämmer överens med målsättningen. Den kan upptäcka avvikelser som är endast 0, 5 mm stora. Med andra ord: I framtiden kan du tillverka produkter med högsta kvalitet i varje produktionsfas. Enkelt och säkert!

Mer information

PMD Profiler: Precis kvalitetskontroll tack vare time-of-flight-teknik för hög tolerans vid objektpositionering

Varför krävs det PMD Profiler?

Enkel installation i enbart ett fåtal steg Den mäter alla avstånd Skyddad mot yttre ljuskällor Enkel felanalys tack vare IO-Link
Snabb installation med vanlig M12-anslutning och alternativt, även utan någon programvara Hög tolerans när det gäller objektets position Det behövs ingen avskärmning mot omgivningsljus eller extern belysning Valfri konturvisualisering med hjälp av programvara, för analyser av bristfälliga komponenter

Sortering och orientering

Felsäkra applikationer

 • Kan skilja mellan delar som är visuellt svåra att upptäcka
 • Detekterar och stöter bort felaktiga delar
 • Övervakar objektets korrekta läge under pågående process

Fördelar

 • Tidig upptäckt och eliminering av felkällor
 • Minimerar mängden avvisningar över tid
 • Undviker följdskador som annars skulle uppstått på grund av bristfälliga delar

Korrekt och fullständig montering

Monteringsapplikationer

 • Kontrollerar den kompletta och korrekta installationen av komponenter
 • Kontrollerar den korrekta installationen av, t.ex. tätningsringar och åtdragningen av skruvar

Fördelar

 • Upptäcker ofullständiga komponenter och, om möjligt, återanpassar installationen av dessa
 • Återjusterar eller avvisar felaktigt installerade komponenter
 • Förhindrar läckage och ostabiliteter

Kontroll av gap

Kontrollerar att tätningar är där de skall sitta

 • Kontrollerar att fästen är komplett reglade
 • Fokuserar på konturjämförelser i det relevanta profilområdet

Fördelar

 • Upptäcker och, om möjligt, korrigerar felaktigt installerade komponenter

Processtyrning

Kontrollerar varje steg i processen

 • Skiljer mellan färdigt och ofärdigt tillverkade delar genom deras konturer

Fördelar

 • Ytstrukturen tillåter slutsatser om potentiella fel i installationen (t.ex. obearbetade arbetsstycken pga. ett maskinfel )

Ökar produktkvaliteten och produktionseffektiviten tack vare PMD Profiler

Minimerar installationssvårigheter och kostnader
Plug & play-lösning för en enkel inställning i ett fåtal steg
Förbättrar produktkvaliteten
Säkerställer en korrekt och komplett montering och utmärkt bearbetning
Bättre produkteffektivitet
Inline-kvalitetskontroll förhindrar problem i produktionslinjen
Permanent reduktion av avvisningar
Tidig upptäckt och eliminering av felkällor