You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

PMD Profiler

De viktigaste fördelarna:

  • Säkerställer en varaktigt perfekt och komplett montering i rätt linje
  • Lättanvänd enhet: Installera och använda utan mjukvara i bara ett fåtal steg
  • Distansoberoende mätning tillåter höga toleranser i placeringen av komponenter
  • Kräver ingen avskärmning eller extern belysning tack vare bra skydd mot omgivande ljus

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Utvärderar detaljerad information via IO-Link för att förbättra produktionseffektivitet och kvalitet
  • Identifierar produktionsstatistik, så som utsortering för att förbättra anläggningens effektivitet

Undviker fel och förhindrar dem permanent för bättre kvalitet och anläggningsnytta

PMD Profiler-givaren är förutbestämd för felförebyggande applikationer. Med PMD Profiler kan montaget, inriktningen och valet samt tillverkningen av produkter övervakas. Dessutom granskar PMD Profiler-givaren noggrant kontrollobjekt, t.ex. om en skruv skjuter ut som inte har skruvats in tillräckligt mycket eller om en spännanordning har låst sig. För det här syftet projicerar PMD Profiler en rak laserlinje och bestämmer höjdprofilen av objekt som ska detekteras.

När höjdprofilen av ett referensobjekt (acceptabel del) lärs in, kan befintliga objekt jämföras med denna inlärda kontur. På så sätt kan avvikande komponenter skiljas från acceptabla delar. Denna kvalitetskontroll i realtid minskar kostnader som uppstår i samband med oplanerade stillestånd och utsorteringar i anläggningen och ökar dess drifttid. Dessutom kan felens orsak lokaliseras och elimineras mycket snabbare.

Alternativet till kamerasystem som är känsliga mot externt omgivningsljus och krångligt inställda 1D-givare
PMD Profiler-givaren öppnar en helt ny dimension av felkontroller jämfört med konventionella system. Kamerasystem påverkas av yttre ljus och därför beroende av dyra avskärmningar eller extern belysning, arbetar PMD Profiler-givaren oberoende av yttre ljus. Därutöver arbetar givaren till skillnad mot 1D-system avståndsoberoende så att objekt kan detekteras säkert även med skiftande avstånd. Dessutom ger PMD Profiler ytterligare information som utsorteringsmängd eller ett matchande värde mellan referens- och målobjekt som enkelt kan lagras i en extern enhet. Denna information kan användas för processoptimering.

Manuell kontroll
Frekventa fel
Dyr
Punktkontroll - 1D-avståndsgivare
Avståndsoberoende (hög precision för positionering av målet)
Svårt att anordna för mindre mål
Line Scan-givare / kameror
PMD Profiler
Kontroll av Vision System - visionsgivare / smart kamera / kameror
Känslig mot omgivningsljus
Kräver dyr maskinavskärmning eller dyr extern belysning
Behöver tränad servicepersonal (programvara!)

Högsta användarvänlighet för snabb uppstart utan någon programvara
Profiler-givaren kan enkelt anslutas med en konventionell M12-kontakt och är inte beroende av några externa enheter, så som belysningssystem. Referensobjekt kan bli inlärda via det intuitiva användargränssnittet med knapparna direkt på enheten och utan någon programvara. En utplacerad extralinje hjälper användaren att lätt kunna definiera intresseområdet (Region of Interest - ROI). Intresseområdet (Region of Interest) fungerar som ett zoomverktyg på särskilt relevanta produktdelar och ökar precisionen av det matchande värdet. Även ett "floating ROI" (flytande intresseområde) är möjligt ifall delar inte alltid är på samma plats. Acceptabla delar signaleras via en gul kopplande lysdiod. Ytterligare information som den uppstigande profilen i ett X / Z-diagram visualiseras via den användarvänliga programvaran Vision Assistant. I kontrast till 1D-givare vet användaren att det inte bara finns en komponent på plats men användaren vet även om vilken komponent det exakt handlar om - utan att behöva gå in i anläggningen.

Kamerasystem PMD-lasergivare PMD Profiler
Färgsortering
Höjdsortering
Komplicerat omgivningsljus
Installationskomplexitet
Blanka föremål
Varierande gruppering av mål
Styrt objekt
Icke-styrt objekt
Dynamisk applikation
Konturdetektering
Precision