1. Startsida
 2. 3D-objektdetektering
 3. O3D-givare
 4. Användningsområden
 5. Plockrobot

Plockrobot

3D-givare för flexibel automatisering av robotgripare

 • Positionsindikering av förflyttat objekt
 • Olika former kan detekteras
 • Flera objektpositioner kan läsas samtidigt
 • För industrirobotar och lätta samarbetsrobotar
 • Lämpar sig för hydrauliska, pneumatiska och elektriska gripare

Griparnavigering
3D-givaren känner av objektets position, även när det befinner sig i rörelse, och skickar positionsvärdet till robotstyrningen som styr griparen. Systemet kan känna av rektangulära, runda och oregelbundna former och skicka inte bara positionen för objektens tyngdpunkter, utan även objektens antal och mått till styrenheten. Typiska objekt är lådor, kartongförpackningar, hinkar, kaggar, burkar, säckar, hjul eller bagage. Automatiserade griparsystem ökar produktiviteten för många tillämpningar genom att utföra monotona tillverkningssteg snabbare och i jämnare takt än någon människa klarar av. Dessutom skadar monotona rörelser med tunga objekt arbetares hälsa och leder till hög sjukfrånvaro. När robotar tar över tungt fysiskt arbete ökar maskinens drifttid och frigör mänsklig arbetskraft för andra arbetsuppgifter som de är bättre lämpade för.

Fördelen

 • Automatiserade griparsystem ökar produktiviteten för många tillämpningar genom att utföra monotona tillverkningssteg snabbare och i jämnare takt än någon människa klarar av.
 • Höjdpunkter: Tids- och kostnadsminskning under installationen tack vare automatisk justering av koordinatsystem för hanteringsrobotar och 3D-givare.
 • Optimering av logistikprocesser på grund av ett materialflöde som inte beror på arbetskraft eller skiftorganisation.
 • Integration i automatiseringssystem via digitala i/o-signaler eller Ethernet-gränssnitt. (t.ex.: felvarning: inget objekt hittades)
 • Förutom data för robotstyrning, tillhandahåller Ethernet-processgränssnittet information för material- och lagerhanteringsprogrammet.

Oavsett om det gäller kraftig kartong eller andra lådor fyllda med förpackningsmaterial som sporadiskt transporteras till förpackningsanläggningar eller i blandningsanläggningar för byggnadsmaterial, blomjord eller gödningsmedel där råmaterial ofta skickas i säckar och också packas om i säckar, orsakar ofta fysiskt ansträngande aktiviteter som kan automatiseras tack vare 3D-givaren och en hanteringsrobot.