1. Startsida
  2. 3D-objektdetektering
  3. O3D-givare
  4. Användningsområden
  5. Nivåmätning

Nivåmätning

Fotoelektrisk 3D-nivåmätning och punktnivådetektering

3D-givare med PMD-teknik

  • Kontinuerlig mätning av ojämna ytor
  • Bestämmer min-, max- eller medelvärden
  • Inlärning av olika former på tankar
  • Störande strukturer undertrycks
  • Beröringsfri detektering av ogenomskinliga media för nivåer upp till 10 m

Flexibel konfiguration
Systemet detekterar fasta, ogenomskinliga fasta ämnen och bulkgods i tankar, silos eller trattar med nivåer upp till 10 m. O3D detekterar pålitligt lasthöjden i maskiner för mekanisk hantering, t.ex. transportörer och vid lastning av pallar. Givaren detekterar nivån via en definierad bakgrundsprocess och överför processvärdet via en analog utgång eller digitalt och störsäkert via Ethernet-processgränssnittet. Alternativt kan O3D användas som en punktnivåbrytare.
Givarens mätsegment kan anpassas till formen för den aktuella tanken. Omrörare och andra tillbehör kan dämpas med “undantagna områden”. Olika behållarformer, som trattar, silos och till och med lutande transportörer kan identifieras av givaren.
Detta innebär att medelnivån anges för bulkgods även vid koniska högar eller trattfyllning.