• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Nedladdning & aktivering
  2. OPC UA-server

OPC UA-server för VSE - här är din programvara.

Grattis till din/dina VSE OPC UA-licens/licenser!
Nästa steg:

Innan du använder programvaran för första gången på ett system, måste du först installera VSE OPC UA-servern och sedan aktivera dina förvärvade licenser. För att kunna göra det har du fått en eller flera licensaktiveringskoder (LAC = licence activation codes) via e-post.

Aktivering av OPC UA-servern för VSE

När du har installerat VSE OPC UA-server kan du aktivera de förvärvade licenserna i programvaran. Du kan välja mellan online- och offlineaktivering. Det senare är rätt val för system utan en aktiv internetanslutning.

Aktiveringen offline görs via ditt användarkonto i "mitt ifm", under "min programvara". Fingeravtrycket från systemet kommer att krävas och programvaran måste installeras.

Obs!
Licensaktiveringen måste ske på systemet och licenserna kommer att vara bundna till detta system!

Från vibrationsövervakning till industri 4.0

Alla maskiner genererar vibrationer under användning. Vibrationerna kan snabbt överskrida tillåtna nivåer på grund av obalans, resonans eller feljustering. En ökning i den oscillerande amplituden har en negativ effekt på maskintillståndet och reducerar livslängden.