• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Nedladdning & aktivering
  2. io-key

io-key aktivering

Beställning för datamodeller och molntjänster för ifm AIK001/AIK050

Upp till 4 olika överföringsintervall är möjliga:

  • En gång om dagen → För dagliga förfrågningar såsom nivåer eller nivåpunkter.
  • Varje timme → Exempelvis vid övervakning av status eller temperaturvärden.
  • Varje minut→ För frekventa frågor såsom positionsdetektering eller maskinvärden.
  • Var 10:e sekund → Idealiskt för kritiska frågor såsom förebyggande underhåll.

Om du ännu inte har inloggningsuppgifter för aktiveringsportalen, vänligen kontakta din lokala ifm-kontakt.