• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Nedladdning & aktivering

Grattis till din/dina licens/licenser!

Nästa steg:

Innan du använder ifm programvara för första gången på ett system, måste du först aktivera dina förvärvade licenser. För att kunna göra det har du fått en eller flera licensaktiveringskoder (LAC = licence activation codes) via e-post.

Om du har valt ifm hårdvara med förinstallerad programvara (t.ex. starter kit, moneo appliance eller liknande), behöver du inte ladda ned eller installera något till en början.

Observera:
Nedladdning krävs inte för enheter med förinstallerad programvara!
(t.ex. moneo starter kit, moneo appliance)

Installations- och aktiveringssupport

Behöver du hjälp med installationen eller aktiveringen?

Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella programvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.