• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag

io-key

Det är dags att vara kreativ!
Minimala krav, maximala fördelar: 24 V och ett mobilt nätverk – det är allt som io-key behöver för att göra sitt jobb. Om båda är tillgängliga skickar IoT-gateway data direkt från IO-Link-givarna till molnet. Det spelar ingen roll om io-key är i en fraktcontainer, en silo mitt ute på en stor åker eller på en maskin långt borta från den befintliga IT-infrastrukturen.

Med andra ord: Med io-key är IIoT alltid där du behöver den. Det här öppnar upp för nya möjligheter för processövervakning – och innovativa metoder för förbättrad kundservice.

Varför io-key?

Högre maskindrifttid Reducering av driftkostnader Plug & play Ny affärsmodell
Avbrottstid för maskinen undviks genom fjärrövervakning av mätpunkter Driftkostnaderna blir tydliga och transparenta genom att viktiga produktionsnyckeltal loggas Enkel och intuitiv användning av dataöverföring, molninstrumentpaneler och larmfunktion Ingen infrastruktur krävs så att nya affärsmodeller enkelt kan implementeras

 

Övervakning och underhåll av maskiner och utrustning

Förebyggande underhåll

 • Tidig överföring av information om fabrikstillståndet
 • Förebyggande åtgärder kan vidtas tidigt tack vare ett snabbt informationsflöde

Fördelar

 • Planering av underhållsåtgärder
 • Högre maskindrifttid
 • Konkurrensfördelar jämfört med traditionella maskiner och traditionell utrustning

Nivåövervakning och logistikoptimering

Nivåövervakning

 • Fjärrövervakning av nivån i tankar eller silos
 • Leverantörer kan säkerställa att silos hålls vid en optimal nivå via automatiska e-postmeddelanden

Fördelar

 • Pålitlig fjärrövervakning av nivån
 • Processoptimering och kostnadsbesparingar tack vare bättre planering av underhåll, leverans eller avfallshantering
 • Integration i den befintliga IT-infrastrukturen krävs inte

Felsökning

 • Fabrikstillståndet kan detekteras med fjärrövervakning
 • Automatiska e-postmeddelanden vid incidenter

Fördelar

 • Platsoberoende övervakning av maskiner och utrustning
 • Snabb respons vid incidenter
 • Automatiska larmmeddelanden till larmcentralen är möjligt

io-key öppnar för framgång

Mobilt nätverk istället för kablar
Användningen är baserad på mobila nätverk vilket ger nya digitala möjligheter
Helt autonom
Ingen annan infrastruktur krävs
Tillförlitlig dataöverföring oavsett plats
Dataövervakning från när- eller fjärrområde
Flexibel användning
Lämplig för nästan alla användningsområden tack vare stöd för över 10 000 IO-Link-givare

 

Produkter