• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma
 1. Czujniki przepływu
 2. Wybór według medium
 3. Media wodne

Pomiar mediów wodnych

Uwagi:
Zdecydowanie odpowiedni

Bardzo odpowiedni

Odpowiedni

Nieodpowiedni
 
Dostępny

Niedostępny
Nadaje się do pewnego stopnia – w takim przypadku prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym pod numerem +48 32 70 56 400.
  Elektromagnetyczne Ultradźwiękowe Wirowe Mechatroniczne Kalorymetryczne
czujniki zanurzeniowe
  Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu

Zasada pomiaru

Elektromagnetyczne

Ultradźwiękowe

Wirowe

Mechatroniczne

Kalorymetryczne

Dokładność

Strata ciśnienia

Wykrywanie kierunku

Licznik ilościowy (totalizer)

Media:          

Media nieprzewodzące

Ciecze chemiczne
o niskim stężeniu,
np. roztwór wodorotlenku sodu < 5 %

Odporny na          

Wahania temperatury

Zmiany lepkości

Zawartość powietrza

Cząsteczki

Ciśnienia szczytowe

Osady

Drgania

Montaż          

Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej

Elektromagnetyczne Funkcje specjalne

Zasada pomiaru

Seria produktów

 • Seria SM

Szerokość nominalna (DNxx)

 • DN6...DN50

Zakres pomiaru

 • 0,005...900l/min

Dokładność

 • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Temperatura medium

 • -20...90 °C

Ciśnienie dopuszczalne

 • 16 bar

 

Wymaganie:

 • Przewodność > 20µS/cm

Branże

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł samochodowy
 • Robotyka i automatyka
 • Maszyny mobilne
 • Woda i ścieki
 • Automatyka okrętowa

Warte podkreślenia

 • Brak wymagań w zakresie długości rur wlotowego i wylotowego
 • Niskie straty ciśnienia
 • Element pomocniczy do wprowadzania ustawień z wyświetlaczem pełnotekstowym
 • Wykrywanie/pomiar kierunku przepływu

Wartości procesu

 • Pomiar ilości całkowitej / totalizer
 • Przepływ
 • Temperatura
 • Stan urządzenia / diagnostyka
Ultradźwiękowe Funkcje specjalneZasada pomiaru

Seria produktów

 • Seria SU

Szerokość nominalna (DNxx)

 • DN25/DN50

Zakres pomiaru

 • 0,5...1000 l/min

Dokładność

 • ± (1 % MV + 0,5 % VMR)

Temperatura medium

 • -20...100°C

Ciśnienie dopuszczalne

 • 100 bar

Wymaganie:

 • Brak zmian w lepkości
 • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej

Branże

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł samochodowy
 • Robotyka i automatyka
 • Maszyny mobilne
 • Woda i ścieki

Warte podkreślenia

 •  
 •  
 •  
 • Niskie straty ciśnienia
 • Stan urządzenia LED

Wartości procesu

 • Pomiar ilości całkowitej / totalizer
 • Przepływ
 • Temperatura
 • Stan urządzenia / diagnostyka
Wirowe Funkcje specjalne


Zasada pomiaru

Seria produktów

 • Seria SV

Szerokość nominalna (DNxx)

 • DN6...DN25

Zakres pomiaru

 • 0,5...150 l/min

Dokładność

 • ± 2 % VMR

Temperatura medium

 • -40...100 °C

Ciśnienie dopuszczalne

 • 12 bar

Wymaganie:

 • Brak drgań w instalacji
 • Brak zmian w lepkości
 • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej

Branże

 • Przemysł samochodowy
 • Robotyka i automatyka
 • Elektronika

Warte podkreślenia

 • Niskie straty ciśnienia
 • Element pomocniczy do wprowadzania ustawień z wyświetlaczem pełnotekstowym
 • Wersja 12V

Wartości procesu

 • Przepływ
 • Temperatura
 • Stan urządzenia / diagnostyka
Mechatroniczne Funkcje specjalneZasada pomiaru

Seria produktów

 • Seria SB

Średnica nominalna

 • DN15...DN40

Zakres pomiaru

 • 0,2...200 l/min

Dokładność

 • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Temperatura medium

 • -10...180 °C

Ciśnienie dopuszczalne

 • Do 200bar

Wymaganie:

 • Brak cząstek > 200µm w medium
 • Brak silnych pól magnetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie

Branże

 • Przemysł samochodowy
 • Robotyka i automatyka
 • Maszyny mobilne
 • Branża opakowaniowa

Warte podkreślenia

 • Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej i wylotowej
 • Najszybszy czas reakcji > 1ms
 • Odporność na temperaturę do 180 °C
 • Ciśnienie dopuszczalne 200bar
 • Kompensacja temperatury/lepkości dla oleju

Wartości procesu

 • Przepływ
 • Temperatura
 • Stan urządzenia / diagnostyka

Kalorymetryczne czujniki zanurzeniowe

Funkcje specjalne


Zasada pomiaru

Seria produktów

 • Serie SI, SA i SF

Średnica nominalna

 • Niezależnie od DN

Zakres pomiaru

 • Ciecz 0,04...3 m/s
 • Gaz 0,6...100 m/s

Dokładność

 • Ciecz ± (7% MV + 2% VMR)
 • Gaz ± (10% MV + 2% VMR)

Temperatura medium

 • -20...90 °C

Ciśnienie dopuszczalne

 • Do 300bar

Wymaganie:

 • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej
 • Medium termoprzewodzące
 • Unikać gwałtownych zmian temperatury

Branże

 • Przemysł samochodowy
 • Robotyka i automatyka
 • Przemysł wodny
 • Automatyka okrętowa
 • Przemysł spożywczy

Warte podkreślenia

 • Niezależnie od nominalnej średnicy rury
 • Różnorodny wybór materiałów dla elementów mających kontakt z medium
 • Łatwa parametryzacja

Wartości procesu

 • Punktowa prędkość przepływu
 • Temperatura
 • Stan urządzenia / diagnostyka
 • Obliczony przepływ

Platformy produktowe -> Czujniki przepływu / przepływomierze