• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma
 1. Systemy identyfikacji RFID
 2. Bramka do śledzenia i monitorowania towarów Track and Trace Gate

Bramka Track and Trace Gate : skuteczne monitorowanie przepływu towarów

Bezpieczeństwo i przejrzystość w przepływie towarów

Bramka ifm do śledzenia i monitorowania Track and Trace Gate to kompletne rozwiązanie do zautomatyzowanej i przejrzystej logistyki w procesach przyjmowania i wysyłek towarów. Dzięki bezpośredniemu przeniesieniu wszystkich przepływów towarów na poziom informatyczny można powiązać produkcję, zapasy i dostawców w sposób bardziej efektywny niż kiedykolwiek wcześniej.

Do tego dochodzi jeszcze oszczędność kosztów: nieprawidłowo skompletowany towar skutkuje błędami. Dzięki nowej, cyfrowej przejrzystości można uniknąć błędów, zwiększyć prędkość procesu, szczególnie czas realizacji zamówienia, a tym samym poprawić jakość realizacji. To nie tylko zmniejsza koszty zasobów wewnętrznych, ale również zwiększa zadowolenie klientów. Można to nazwać Logistyką 4.0 lub inteligentną dystrybucją. Decydujące znaczenie mają zalety, które bramka ifm Track and Trace Gate oferuje już od pierwszej chwili.

Istnieją trzy typowe błędy w kompletacji zamówień:

• nieodpowiedni towar,
• brak towaru,
• zbyt duża ilość towaru.

 • Według badań, średni poziom błędów podczas kompletacji zamówień
  wynosi od 0,3% do 3%
 • Średnie koszty są bardzo zróżnicowane w zależności od branży, produktu i firmy
 • A utraty wizerunku nie da się wycenić

Jak działa bramka ifm Track and Trace Gate?

Bramka ifm Track and Trace Gate pomaga śledzić produkty w procesach przyjmowania i wydawania towarów. Wykrywa obiekty z identyfikatorem UHF zgodnie z klasą1 EPC GEN2/ISO 18000-6C. Rozwiązanie to łączy wszystkie niezbędne elementy ze sterownikiem, w którym dane są wstępnie przetwarzane i udostępniane do dalszego przetwarzania przez programy podmiotów zewnętrznych. Jeżeli np. w ERP zostanie dokonane porównanie z zamówieniem lub dowodem dostawy, który ma zostać do niego przypisany, sterownik może wyświetlić prawidłowy załadunek/rozładunek towarów w formie statusu i sygnałów poprzez otrzymany stamtąd plik zwrotny.

Zalety produktu

Jakie są zalety bramki ifm Track and Trace Gate?

Dzięki zastosowaniu inteligentnej kontroli przyjęć i wysyłek towarów za pomocą RFID, przepływ towarów może zostać przejrzyście przedstawiony i przetwarzany na bazie systemu informatycznego. Pozwala to na optymalizację czasu załadunku, uniknięcie błędów w kompletacji i oszczędność kosztów. Podniesiona w taki sposób jakość może również w dłuższej perspektywie poprawić ocenę dostawcy.

Inteligentna sieć czujników
Wykrywanie kierunku – opcjonalnie za pomocą czujników 3D lub bramek świetlnych. Opcjonalny pomiar objętości 3D
Unikanie błędnych dostaw dzięki przejrzystości przepływu towarów
Powiązanie rzeczywistego przepływu towarów z cyfrowymi procesami planowania/zamawiania.
Rozwiązanie do pracy w trudnych warunkach
Bramka ifm Track and Trace Gate składa się w całości z elementów przemysłowych o stopniu ochrony IP65/IP67.
Indywidualne wsparcie w czasie rzeczywistym urządzenia Edge Device i ERP
Proste połączenie z Twoimi procesami poprzez transfer plików pomiędzy Edge Controller a ERP w celu uzyskania sieci cyfrowych procesów logistycznych.
Prosty, intuicyjny i elastyczny
gotowy do zastosowania pakiet, prosta graficzna konfiguracja. Nie wymaga programowania. Możliwość bezproblemowego dodania dodatkowych bramek do istniejącego sterownika edgeController za pomocą przełącznika.
Oszczędność kosztów dzięki unikaniu błędów
Mniejszy nakład pracy przy kontroli towarów przychodzących i uzgadnianiu ich z listami zamówień/ładunkowymi. Uzgadnianie danych z systemami ERP jest w pełni zautomatyzowane, a przez to mniej podatne na błędy niż w przypadku procesów ręcznych. Dzięki temu wykrywanie i zapobieganie potencjalnie błędnym dostawom odbywa się już na wczesnym etapie.

Przegląd systemu

Artykuł Opis Wyzwalanie i wykrywanie kierunku załadunku Możliwość rozbudowy
ZZ0814 Pakiet główny (master) ze sterownikiem edgeController Czujnik O3D Umożliwia precyzyjne pozycjonowanie towaru dla 1bramki, możliwość rozbudowy o maks. 9pakietów rozszerzających do sterowania 10bramkami na pakiet główny (master)
ZZ0815 Pakiet rozszerzający dla
ZZ0814 lub ZZ0816
Wymagany 1pakiet rozszerzający na każdą dodatkową bramkę
ZZ0816 Pakiet główny (master) ze sterownikiem edgeController Laserowy refleksyjny czujnik świetlny   dla 1bramki, możliwość rozbudowy o maks. 9pakietów rozszerzających do sterowania 10bramkami na pakiet główny (master)
ZZ0817 Pakiet rozszerzający dla
ZZ0814 lub ZZ0816
Wymagany 1pakiet rozszerzający na każdą dodatkową bramkę
ZZ1124 Sterownik edgeController bramki UHF Sterownik edgeController z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem RFID Część zamienna do ZZ0814 i ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Amortyzacja

Bramka ifm Track and Trace Gate to inwestycja, która szybko się zwraca.
Okres amortyzacji można wyliczyć na podstawie następującego wzoru:

koszty nabycia + koszty integracji / zaoszczędzone koszty błędów = czas zwrotu nakładów

Już po ok. 570000 dostawach, przy poziomie błędu wynoszącym zaledwie 3%, koszty błędów w zleceniach i dostawach wynoszą 290000 euro.

Amortyzacja w tym przykładzie jest zatem uzyskiwana już w roku inwestycji, przy spełnieniu następujących warunków:

 • 200000 dostaw rocznie przy zastosowaniu 10bramek i średnim statystycznym koszcie 17euro za błędną dostawę
 • 400000 dostaw rocznie przy zastosowaniu 20bramek

Możesz to obliczyć sam(a):

Zastosowania

Towary przychodzące i wychodzące przez bramkę odprawową

Bramka Track and Trace Gate dostarcza odpowiedzi na następujące pytania

 • Co zostało dostarczone?
 • Kiedy zostało dostarczone?
 • Gdzie trafia materiał?
 • Gdzie jest potrzebny materiał? (linia, magazyn itp.)
 • Czy towar już dotarł?

Szczegółowe informacje o komponentach: