1. Strona startowa
  2. Systemy identyfikacji RFID
  3. System UHF 865 do 928 MHz

System UHF 865 do 928 MHz

Identyfikacja w produkcji i logistyce. Duże zasięgi pomiaru, wiele etykiet.

Interfejs
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Elastyczność:
Anteny bardzo bliskiego, bliskiego, średniego i dalekiego zasięgu do każdego zastosowania.

Łatwość obsługi:
Jednostki oceniające UHF z czterema zewnętrznymi końcówkami antenowymi.

Integracja:
Interfejs Ethernet TCP/IP i EtherNet IP do ustawiania parametrów i transmisji danych.

Solidność:
Klasa ochrony IP 65 / IP 67 spełnia wszystkie wymagania trudnych warunków przemysłowych.

Jednostki oceniające UHF.
Jako elementy platformy systemowej UHF jednostki oceniające UHF DTE810 i DTE910 są odpowiednio zgodne z zakresami UHF w Europie i USA. Parametryzacja odpowiednich profili krajowych umożliwia korzystanie z urządzeń w wielu innych krajach.

Anteny bardzo bliskiego i bliskiego zasięgu.
Anteny te wyróżniają się bliskim zasięgiem. W celu osiągnięcia wysokiej selektywności używane są możliwie najmniejsze konstrukcje, ponieważ obsługują one bliskie zasięgi odczytu.

Anteny średniego zasięgu.
Ze względu na mniejsze wymiary antena średniego zasięgu jest wybierana do zastosowań bliskiego i dalekiego zasięgu, maksymalnie do 2 m.

Anteny dalekiego zasięgu.
Przy kącie apertury wynoszącym 30° anteny te opracowano do zastosowań o dalekim zasięgu, gdzie wymagany jest zasięg odczytu do 10 m.

Różne jednostki oceniające.

DTE810 / 910:
Jednostki oceniające UHF do anten zewnętrznych do zastosowań o bliskim i dalekim zasięgu. Z wejściami i wyjściami cyfrowymi i interfejsem Ethernet.

DTE820:
Jednostki oceniające UHF ze zintegrowaną anteną i PoE (zasilaniem przez Ethernet).

Duże zasięgi na potrzeby produkcji i logistyki: RFID UHF – przejrzystość systemu

Zastosowanie RFID.
Platforma systemu UHF firmy ifm jest stosowana w produkcji, transporcie wewnętrznym i w przenośnikach, z uwagi na anteny przeznaczone do konkretnych zastosowań. Elementy takie jak opakowania lub palety mogą być wykrywane bezdotykowo.

System RFID UHF jest zoptymalizowany do zastosowań w produkcji i kontroli przepływu materiałów, zarządzaniu aktywami i łańcuchem dostaw, jak również śledzeniu.

Do 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antena (bardzo) bliskiego zasięgu do selektywnej detekcji poszczególnych produktów w bezpośrednim otoczeniu.

Do 2 m: ANT820.
Antena średniego zasięgu do niezawodnej identyfikacji dużych jednostek, np. na przenośniku.

Do 10 m: ANT830.
Antena dużego zasięgu do jednoczesnej detekcji dużych ilości, np. pudeł na paletach przy przejeżdżaniu przez bramę.

System RFID DTE – system UHF 865 do 928 MHz