You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Zdigitalizowana produkcja żywności:
rozwiązania dla zaopatrzenia w żywność jutra.

Populacja ludności na świecie rośnie, a zatem globalny przemysł produkcji żywności i napojów staje przed wyzwaniem zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na bezpieczne i wysokiej jakości produkty.

Od ponad 50 lat ifm opracowuje niezawodne rozwiązania automatyki, dzięki którym procesy w całym łańcuchu spożywczym są bardziej wydajne i wspierają zrównoważone rolnictwo dla milionów ludzi na całym świecie.

Rozwiązania automatyki dla lepszego zaopatrzenia w żywność

Od pola do produktu końcowego, od maszyny mobilnej po przemysłowy zakład produkcyjny: ifm oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego kroku i etapu zautomatyzowanego i zdigitalizowanego łańcucha wartości. Czujniki dostarczają odpowiednich wartości i danych, które zapewniają wydajne i niezawodne procesy. Nasze rozwiązania programowe przekształcają te wartości w informacyjne wartości dodane, które pomagają wykryć przestoje i awarie na wczesnym etapie. Zmniejsza to ryzyko strat produktywności i jakości:

 

OEE (wskaźnik wykorzystania wyposażenia)

Złote zasady pomiaru wydajności produkcji.

Dostępność:
unikanie nieplanowanych przestojów. IO-Link przesyła wszystkie dane związane z konserwacją bezpośrednio i cyfrowo z systemu na poziom IT. Mamy w ofercie wszystkie komponenty potrzebne do skutecznego monitorowania stanu technicznego Twoich maszyn: asortyment produktów od czujnika po infrastrukturę sieciową i oprogramowanie – wszystko z jednego źródła.
Moc:
Przejrzystość prowadzi do efektywności. Im bardziej kompleksowo monitorujesz wartości wskaźników swojej instalacji, tym skuteczniej możesz utrzymać wydajność swoich urządzeń na wysokim poziomie i stale wytwarzać duże ilości wysokiej jakości produktów. Oferujemy wszystkie komponenty wymagane do uproszczenia dialogu z Twoją instalacją, takie jak wysokoprecyzyjne czujniki, cyfrowa transmisja danych bez utraty konwersji poprzez IO-Link i wydajne oprogramowanie.
Jakość:
Nawet niewielkie odchylenia od docelowego procesu mogą obniżyć jakość produkowanej żywności. W najgorszym przypadku utracone zostaną cenne surowce i wyprodukowane partie. Oferujemy całościowe rozwiązania do trwałej, długoterminowej analizy wszystkich krytycznych wartości w procesie produkcyjnym. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje produkty będą zawsze spełniać najwyższe standardy jakości.
Digitalizacja z poziomu czujnika do chmury:
Centralne przetwarzanie zdecentralizowanych informacji. Oferujemy Ci rozwiązania, dzięki którym możesz łączyć informacje z czujników z zakładu, wstępnie je przetwarzać, a następnie przesyłać do systemów chmurowych w celu centralnej i wspólnej oceny – nawet bez pośrednich sterowników i komputerów PC, a wszystko to bez konieczności bezpośredniego połączenia z siecią firmową. Zabezpiecz swoją produkcję żywności dzięki inteligentnym ostrzeżeniom i przejrzystym danym, które są dostępne zawsze i wszędzie.
Identyfikowalność:
Rozwiązania automatyki mogą również pomóc w zagwarantowaniu bezpieczeństwa żywności w procesie logistycznym. Dzięki unikalnym kodom można prześledzić drogę surowców, takich jak owoce, warzywa i zboża, od zbiorów do klienta końcowego. Przejrzyste łańcuchy dostaw gwarantują wymaganą jakość, a także zwiększają zaufanie klientów do produktów.

 

Zdigitalizowane zaopatrzenie w żywność: wydajne, bezpieczne, zrównoważone

Przemysł rolno-spożywczy wyznaczył sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się więcej o tym, jak ifm wspiera starania swoich klientów o zapewnienie globalnych dostaw żywności w przyszłości.

„Nie będzie łatwo zmienić 10 000 lat rolnictwa,
ale zmiana oznacza szansę na przetrwanie”.

filozofia ifm

Od autonomicznych maszyn rolniczych po cyfrowe zarządzanie silosami

Rolnictwo stawia czoła wielu wyzwaniom, przede wszystkim trudnym do opanowania warunkom klimatycznym, które czasami ograniczają właściwy moment na zbiory. To oznacza, że kluczowe znaczenie mają możliwie najefektywniejsze zbiory, aby zapewnić, że jak najmniej plonów zostanie zmarnowanych. Dalsze przetwarzanie i sortowanie, które następuje natychmiast po zbiorach, determinuje jakość i trwałość produktu.

Twoje korzyści dzięki ifm

Oferujemy wiele rozwiązań usprawniających procesy rolnicze: szeroki asortyment technologii automatyzacji maszyn mobilnych obejmuje czujniki, sterowniki, kamery 3D i wyświetlacze. Wysokoprecyzyjne czujniki mierzą poziomy, temperatury i wilgotność w silosach i magazynach, a także natężenie przepływu w rurociągach. Chcesz przechwycić wszystkie dane cyfrowo na poziomie IT? Do tego również mamy odpowiednie rozwiązanie.

 

„Przejście z pól zewnętrznych do zalanych światłem hal nowoczesnych fabryk rolniczych już się rozpoczęło. Żywność można produkować w każdym miejscu na Ziemi bez gleby uprawnej, a zbiory są możliwe przez cały rok”.

filozofia ifm

Digitalizacja szklarni przyszłości

Nowoczesne, coraz bardziej pionowe szklarnie mogą zapewnić wyjątkową wydajność, jeśli są wyposażone w odpowiednią technologię czujników. Konwencjonalna infrastruktura, w której każdy czujnik jest bezpośrednio podłączony do systemu sterowania, zwiększa czas i wydatki finansowe na instalację, konserwację i wymianę czujników.

Twoje korzyści dzięki ifm

Dzięki kompleksowej ofercie czujników IO-Link, komponentów IO-Link i zaawansowanego, przyjaznego dla użytkownika oprogramowania ułatwiamy projektowanie nawet najbardziej wszechstronnej infrastruktury monitorowania. Późniejsze skalowanie lub modyfikacja infrastruktury, a także niezbędne dostosowania parametrów czujników są również możliwe w bardzo krótkim czasie dzięki strukturze IO-Link i oprogramowaniu, takiemu jak moneo.

„zadanie ifm: analiza i ocena wszystkich informacji dotyczących racjonalizacji i automatyzacji rolnictwa, od zautomatyzowanych stajni przez nowoczesne maszyny rolnicze po fabryki uprawne”

filozofia ifm

Odpowiedzialny, oparty na danych chów zwierząt

Efektywne wykorzystanie paszy, analiza porównawcza danych o zwierzętach czy liczenie zwierząt, na przykład podczas załadunku i rozładunku transportu, to tylko niektóre z zadań, z którymi rolnik musi się na co dzień zmierzyć. Trend ukierunkowany na odpowiedzialne, przyjazne dla środowiska rolnictwo umożliwia również hodowcom zwierząt pozycjonowanie się na bardziej zrównoważonej pozycji, na przykład poprzez przetwarzanie odchodów na nawóz lub nawet biogaz. Im bardziej przejrzyste są dane na temat każdego zwierzęcia, tym efektywniej i bardziej opłacalnie hodowca będzie w stanie zarządzać swoim stadem.

Twoje korzyści dzięki ifm

Produkcja nawozu z gnojowicy może być monitorowana z wykorzystaniem bogatego asortymentu urządzeń do automatyzacji. Od czujnika po infrastrukturę i poziom IT, ifm oferuje wszystkie niezbędne komponenty: rozwiązania z zastosowaniem kamer obsługują w pełni automatyczne wykrywanie zwierząt i delikatny proces dojenia. Czujniki temperatury zapewniają idealny, przyjazny dla zwierząt klimat. Zapotrzebowanie na paszę również można kontrolować za pomocą technologii automatyki, tak aby potrzeby zwierząt były zaspokajane w sposób optymalny. W dalszym przetwarzaniu biogazu i gnojowicy czujniki do wykrywania natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury odgrywają kluczową rolę w maksymalizacji odzysku energii i minimalizacji emisji CO2.

„Po 8000 latach hodowli w akwakulturze systemy recyrkulacji akwakultury są kolejnym logicznym krokiem w kierunku bardziej wydajnej i ekonomicznej przyszłości”

ifm biała księga akwakultury

Skuteczny monitoring ferm hodowlanych – na lądzie i na morzu

Hodowla ryb i skorupiaków w znacznym stopniu przyczynia się do zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność. Jednak zarówno na morzu, jak i na lądzie, wrażliwe ekosystemy wymagane do udanej i zrównoważonej hodowli, wymagają starannego zarządzania. Jeśli nastąpi utrata równowagi w ekosystemie lądowym, pojawi się ryzyko, że dotychczasowe stada hodowlane zostaną całkowicie utracone, a hodowla zatrzyma się, dopóki ekosystem nie powróci do równowagi, tak aby ustało zagrożenie dla zwierząt gospodarskich spowodowane przez glony lub bakterie. Jeśli ocean jako ogromny ekosystem straci równowagę z powodu nadmiernego wykorzystania do hodowli, mogą nastąpić nieodwracalne szkody, w tym dalekosiężne i trwałe konsekwencje dla całej planety.

Twoje korzyści dzięki ifm

ifm oferuje szeroką gamę czujników do monitorowania wszystkich istotnych mierzalnych zmiennych, takich jak poziom, przepływ, przewodność, temperatura i pozycja zaworu. Wymagania konserwacyjne pomp i silników można również łatwo rozpoznać za pomocą rozwiązań do monitorowania stanu. Dane z dużych i zdecentralizowanych systemów mogą być przesyłane na poziom IT za pośrednictwem interfejsów IO-Link i Ethernet.

„Aby nakarmić 15 miliardów ludzi dobrej jakości pożywieniem w wystarczających ilościach, Ziemia będzie potrzebować sześć razy więcej żywności niż produkuje się obecnie. Tradycyjne rolnictwo nie jest w stanie tego osiągnąć”.

filozofia ifm

Szybkie i niezawodne skalowanie możliwości

Rośnie zapotrzebowanie na żywność pochodzenia roślinnego i białka pochodzące z alternatywnych źródeł, ponieważ coraz więcej osób poszukuje alternatyw dla tradycyjnej żywności. Aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu, konieczne jest szybkie zwiększenie mocy produkcyjnych bez uszczerbku na jakości.

Twoje korzyści dzięki ifm

Aby mieć pewność, że Twoja produkcja będzie zawsze przebiegać zgodnie z kryteriami OEE, ifm oferuje szeroką gamę rozwiązań automatyki, od czujników i infrastruktury po oprogramowanie i połączenia w chmurze. ifm oferuje niezbędne komponenty w skrojonym na miarę pakiecie all-inclusive, z jednego źródła i w najkrótszym możliwym czasie dostawy. W ten sposób można zapewnić łatwe skalowanie i integrację z istniejącą strukturą cyfryzacji nawet w przypadku szybkiego wzrostu wydajności.

„Przyszłe zaopatrzenie ludzkości będzie możliwe dzięki wykorzystaniu fabryk żywności/rolnych, zwłaszcza że można również rozwiązać istniejące problemy z dystrybucją”.

filozofia ifm

Bezproblemowe monitorowanie zapewnia jakość

W zglobalizowanym świecie rozmiary i złożoność łańcuchów chłodniczych ulegają istotnemu zwiększeniu. Aby żywność spożywana w miejscu docelowym mogła być świeża i doskonałej jakości niezbędne jest bezproblemowe chłodzenie podczas transportu. Z jednej strony należy unikać niepotrzebnego marnowania żywności, a z drugiej strony nie można narażać zdrowia konsumentów. Łańcuch chłodniczy jest tak złożony, że nie da się go monitorować bez pomocy technicznej.

Twoje korzyści dzięki ifm

Oferujemy liczne rozwiązania, które pomogą Ci monitorować konserwację łańcucha chłodniczego. Czujniki temperatury, systemy RFID i bramki do zastosowań mobilnych, które w sposób ciągły przesyłają informacje do chmury z niemal każdego miejsca na świecie, pomogą Ci jasno zidentyfikować i śledzić każdy ruch towarów oraz kontrolować trendy temperaturowe.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.

Your industry 

Privacy policy

Tutaj znajdziesz naszą politykę ochrony danych