På grunn av tekniske problemer, kan vi for øyeblikket ikke gi deg alle funksjonene til butikken.

Vi jobber hardt for å fjerne disse problemene og gi deg tilgang til funksjonene igjen så snart som mulig.

Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States

IO-Link: verdensomspennende åpen kommunikasjonsstandard

Høyere ytelse. Mindre anstrengelse.

IO-Link-sensorer fra ifm åpner helt nye muligheter for brukeren. Fra enkelt og rask installering til ekstra tilgjengelige maskinovervåkingsdata for prosesstransparens, fra maskinnivå til ERP-programvaren: IO-Link gir overbevisende effektivitetsgevinst og kostnadsbesparelser. Se selv!

Disse resultatene oppnådde kunder som tidligere brukte standard parallellkobling for analoge sensorer. De ble primært gjennomført med betydelig reduserte installasjonstider, behov for færre komponenter, og enklere integrasjon til styringsenheten.

IO-Link er utviklet av ledende produsenter av sensorer, aktuatorer og styremekanismer. Resultatet er et standardisert og feltbussuavhengig grensesnitt for automatisering. Dette gir brukeren punkt-til-punkt-forbindelser uten komplisert adressering.

Enkel installering, raskt sensorbytte

IO-Link-enheter er f.eks. ganske enkelt tilkoblet via en M12-kontakt. Derfor utelukkes funksjonsfeil på grunn av feil tilkobling. Siden standard industrikabler kan brukes til dataoverføring, reduseres avvik for de nødvendige kablene. I tillegg må kun én kabel føre tilbake til PLSen (programmerbar logisk styring), og takket være IP69K, kan IO-Links primærenheter brukes direkte i feltet.

Integrasjonshjelp for IO-Link

Hvis det benyttes en IO-Link-primærenhet, lagrer den alle tilkoblede sensorers parametere. Hvis en sensor senere byttes ut med en identisk enhet, tilskrives automatisk de lagrede parametrene den nye sensoren. Det er ikke nødvendig å finne de obligatoriske sensorinnstillingene.

Denne praktiske Plug & Play-erstatningen muliggjøres av den unike utstyrsidentifikasjonen for leverandør- og enhets-IDer: Med IO-Link kan enhetene kontrolleres. Dette sikrer at enhetene ikke byttes ut med uegnede enheter.

Eksakt, støysikker overføring av måleverdier

Måleverdiene for konvensjonelle sensorer konverteres flere ganger til digitale eller analoge data før sluttevalueringen i PLSen. Det fører til at de eksakte måleverdiene blir tapt. IO-Link overfører data i ren digital form basert på et 24 V-signal, og er derfor konverterings- og tapsfri.

Signaloverføringen påvirkes heller ikke av innflytelse utenfra. Det er ikke lenger nødvendig med skjermede kabler og tilhørende jording; dataene kan overføres via industrikompatible kabler. Med den nye teknologien er det heller ikke nødvendig med dyre analoge inngangskort.

Hygieniske trykksensorer fra ifm detekterer kontinuerlig trykktankenes nivå. Tidligere forårsaket konverteringstap og EMC-støy under trinnets analoge signaloverføring unøyaktigheter. Takket være den rene signaloverføringen av måleverdiene ved hjelp av IO-Link, overføres nå den eksakte måleverdien til styringsenheten.

Uavhengig av styringsenhet og feltbuss

IO-Link-enheter kan integreres i nesten alle feltbuss’ og styringssystemers infrastrukturer, og sørger for grensesnitt til blant annet PROFINET, EtherNet/IP og AS-i. Funksjonsblokker for PLS forenkler programmering. IO-Link er utviklet som en åpen standard av ledende produsenter fra automatiseringsindustrien, og forbedrer seg kontinuerlig. Det er til og med mulig å koble aktuatorer, som for eksempel ventilterminaler, til IO-Link- primærenheter. Resultatet er en mer fleksibel og redusert infrastruktur for anlegget.

Flere måleverdier i én enhet

I anvendelsesområder som blant annet kjølekretser, detekteres ofte flere prosessverdier for å sikre eksakt prosesstyring. Følgelig består et konvensjonelt målepunkt av flere sensorer, f.eks. til å detektere strømningsmengden, totalmengden og temperaturen. IO-Link-sensorer kan måle og overføre digitalt mer enn én prosessverdi. En gjennomstrømningssensor med IO-Link er i stand til å detektere nøyaktig alle tre verdier i én enhet, og overføre dem digitalt via en 3-leder standardkabel. Dermed blir kostnadene for konfigurasjon, installasjon og lagring redusert betydelig.

Fjerntilgang til sensorparametere

IO-Links enhetsparametere kan endres via parameterinnstilling for programvare, som for eksempel LR DEVICE. Dette muliggjør raske justeringer og reduserer nedetiden. IO-Link-sensorer kan låses via betjeningsnøklene på sensoren eller gjennom fjerntilgang via programvaren. Låsen kan ikke deaktiveres uten programvaren, og utelukker bevisste eller ubevisste parameterendringer for sensoren. LR DEVICE-programvaren gjør det mulig for brukere å lagre enhetsinnstillinger og opprette innstillingsprotokoller.

Tilstandsovervåking/diagnose

Med IO-Link inntreffer overføringen av prosess- og tjenestedata samtidig. Asykliske diagnosedata som kan gjenopprettes, som for eksempel minimums- eller maksimumsverdier, eller feil som for eksempel ledningsbrudd eller kortslutninger, tillater betingelsesbasert vedlikehold, og sørger for høyere oppetid. Diagnosedataene kan tilgjengeliggjøres også under bruk.

Strømningsmengden i en kjølekrets overvåkes nøyaktig ved hjelp av magnetisk-induktive, in-line, volumetriske gjennomstrømningssensorer i SM-serien. Hvis det oppstår en feil, overføres diagnosedataene fra primærenheten til styringsenheten. Sensoren som har sviktet, blir utvetydig identifisert.

Deteksjon av medier, skum og tilsmussing

Bruk IO-Link og se hva sensoren måler. Mange smartsensorer kan kun benyttes som binære sensorer, f. eks. til å gi fra seg koblingssignal når et øvre eller nedre nivå er nådd. Sensorene overfører også gjeldende prosessverdi via det integrerte IO-Link-grensesnittet. Dette gjør det for eksempel mulig å skille mellom produktet og rengjøringsmiddelet i styringsenheten. Det er også mulig å detektere skum eller smussrester etter rengjøringsprosesser for å beskytte anlegget og produktet.