You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. 3D prepoznavanje predmetov
  2. Izbira izdelkov

O3D – izbira izdelkov

Določite velikost vidnega polja v povezavi z delovno razdaljo ali delovno razdaljo v povezavi z velikostjo predmeta z uporabo našega kalkulatorja vidnega polja O3D.

Neposredni dostop do proizvodnega območja v spletni trgovini:

3D senzorji 3D kamere