1. Početna stranica
  2. 3D prepoznavanje predmetov
  3. Senzor O3D

3D senzor

Industrijska obdelava 3D slik

Scene in predmeti v enem pogledu.

Fotoelektrični 3D senzorji so primerni za različne uporabe, npr. zaznavanje prostornine, razdalje in ravni. Merijo razdaljo med senzorjem in najbližjo posamezno točko na površini z uporabo principa time-of-flight. Senzorji osvetlijo sceno z notranjim ali zunanjim infrardečim virom svetlobe in izračunajo razdaljo s pomočjo svetlobe, ki se odbija od površine.

Senzorji za industrijsko uporabo so koristni pri vrstah uporabe, pri katerih se spremlja popolnost, določajo prostornine, razvrščajo in depaletizirajo predmeti ter krmilijo roboti.