1. Početna stranica
  2. 3D prepoznavanje predmetov
  3. Nastavljanje parametrov in nameščanje

Nastavljanje parametrov in nameščanje

Uporabniku prijazno.

Vision Assistant omogoča pet vrst uporabe: depaletizacija, krmarjenje robotskega prijemalnika, spremljanje popolnosti, dimenzioniranje predmetov in raven. Čarovnik vodi uporabnika skozi nastavitve aplikacije. To je samoumevno in intuitivno. Zahtevano aplikacijo je mogoče namestiti in zagnati v samo nekaj minutah. Predhodno določene vrste uporabe omogočajo vključevanje rešitev za avtomatizacijo, vendar lahko Vision Assistant naredi še več: V načinu razširjenega nastavljanja parametrov lahko izkušeni uporabniki razširijo navedene vrste uporabe ali ali ustvarijo lastne rešitve.

Programska oprema Vision Assistant je osrednji element za nastavljanje parametrov in nameščanje senzorja O3D

Senzor O3D –
Programska oprema Vision Assistant

Čarovnik za aplikacijo in način razširjenega nastavljanja parametrov

Nenehne izmenjave z uporabniki in obsežni preizkusi rokovanja so privedli do izjemne poenostavitve rokovanja in vključevanja senzorjev.

Sočasno je natančnost še vedno zagotovljena in posamezne prilagoditve so še vedno mogoče. Posamezno prilagajanje okolju postopno privede do potrebne vrste uporabe.


Čarovnik

Vrste uporabe – zunaj okvirja

Nameščanje 3D senzorja je preprosto zaradi čarovnika za naslednje vrste uporabe

Razširjeni način nastavljanja parametrov

Prilagajanje po meri ali razširjanje vrst uporabe

  • Nadzor kakovosti
  • razširjeno spremljanje popolnosti
  • razširjeno spremljanje paletiziranja

 

Kamera O3D –
komplet za razvoj programske opreme

Kamero O3D in komplet za razvoj programske opreme je mogoče uporabiti za razvoj posameznih rešitev in aplikacij.

Če je kamera vgrajena v stroj, je mogoče izmerjene podatke ovrednotiti z običajnimi knjižnicami za obdelavo slik. Komplet za razvoj programske opreme z vzorci kod je na voljo v različnih programskih jezikih.