• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Κωδικοποιητές και αισθητήρες κλίσης

Κωδικοποιητές και αισθητήρες κλίσης

Αισθητήρες για οχήματα

Αξιόπιστοι:
Διεπαφή CAN με M12 κονέκτορα
Στιβαροί:
Αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις
Εγκεκριμένοι:
Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς
Ανθεκτικοί:
Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας -40...85°C
Στεγανοί:
Υψηλή αντοχή σε εισροή (IP 67/ IP69K) για κάλυψη των απαιτήσεων σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες

Πολύστροφοι κωδικοποιητές – ακριβής ανίχνευση θέσεων και περιστροφικών κινήσεων

Οι πολύστροφοι κωδικοποιητές χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση περιστροφής ή τον ακριβή εντοπισμό θέσης σε περιστροφικές κινήσεις. Ο κωδικοποιητής αναλύσει μία περιστροφή σε 4096 βήματα. Αυτό το σύστημα που δεν διαθέτει γρανάζια χρησιμοποιεί το φαινόμενο Wiegand για να διατηρεί αποθηκευμένες τις τιμές θέσης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τάσης χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση με μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι η ακριβής θέση μπορεί να μεταβιβαστεί στον ελεγκτή χωρίς συσχετισμό.

Αισθητήρες κλίσης – υψηλή ακρίβεια μέτρησης γωνιών και θέσεων

Η οριζόντια ευθυγράμμιση των μηχανών ή τμημάτων των μηχανών συχνά αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αξιόπιστη λειτουργία. Οι αισθητήρες κλίσης είναι σχεδιασμένοι για εντοπισμό της γωνιακής θέσης ή της ευθυγράμμισης των οχημάτων εργασίας. Οι αισθητήρες κλίσης προσφέρουν υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε όλο το εύρος γωνίας και θερμοκρασίας με γωνίες κλίσης στους άξονες X και Y. Διαθέτουν διεπαφή CAN (CANopen / SAE J1939) ή IO-Link.

Αισθητήρες για οχήματα

• Κωδικοποιητές

Μετάβαση στην επιλογή προϊόντων

• Στατικοί αισθητήρες κλίσης

Μετάβαση στην επιλογή προϊόντων

• Δυναμικοί αισθητήρες κλίσης

Μετάβαση στην επιλογή προϊόντων