• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Συστήματα οχημάτων
 3. Αισθητήρες οχημάτων

Αισθητήρες οχημάτων

 • Αισθητήρες κλίσης με CAN ή αναλογικό interface
 • Επαγωγικοί αισθητήρες με υψηλό βαθμό προστασίας
 • Αισθητήρες πίεσης με στιβαρό στοιχείο μέτρησης για κινητά υδραυλικά συστήματα
 • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
 • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας

Αισθητήρες για κινητά μηχανήματα εργασίας

Στα συστήματα αυτοματισμού οι αισθητήρες είναι τα «αισθητήρια όργανα» των συστημάτων ελέγχου. Χρησιμοποιούνται επίσης σε κινητά μηχανήματα εργασίας και κινητές εγκαταστάσεις. Στους κατάλληλους για κινητές εφαρμογές αισθητήρες τίθενται σημαντικά πιο υψηλές απαιτήσεις συγκριτικά με τις συσκευές βιομηχανικού αυτοματισμού.
Οι συσκευές ifm διαθέτουν ανθεκτικά περιβλήματα και υψηλό βαθμό προστασίας για τη χρήση σε σκληρό περιβάλλον. Είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και δονήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον με έντονη ρύπανση. Για να λειτουργούν οι αισθητήρες τόσο σε εξαιρετικό ψύχος όσο και δίπλα από θερμούς κινητήρες, διαθέτουν διευρυμένη περιοχή θερμοκρασίας. Επίσης οι συσκευές δεν είναι ευαίσθητες σε γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας. Η μεγάλη περιοχή τάσης τροφοδοσίας εξασφαλίζει ότι ακόμα και μεγάλες διακυμάνσεις στο δίκτυο οχήματος δεν επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας. Για να ανταποκρίνονται οι συσκευές στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ΗΜΣ των κινητών εφαρμογών, οι συσκευές διαθέτουν αυξημένη ΗΜΣ.
Πολλοί αισθητήρες διαθέτουν έγκριση τύπου E1.
Η γκάμα προϊόντων της ifm για κινητή χρήση περιλαμβάνει για παράδειγμα επαγωγικούς αισθητήρες, αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες κλίσης και κάμερες.