• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Ελεγκτές

Ελεγκτές ecomatmobile

Συμπαγείς και ευέλικτοι

Ισχυροί:
Ελεγκτής 32 bit, μεγάλη μνήμη και συνδεσιμότητα CAN
Στιβαροί:
Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Ασφαλείς:
Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές που
αφορούν την ασφάλεια
Απλοί:
Τυποποιημένος προγραμματισμός
κατά το IEC-61131-3 με το
CODESYS
Ευέλικτοι:
Διαμορφώσιμες θύρες εισόδου/εξόδου:
Ψηφιακές, αναλογικές, PWM

ecomatController

Ισχυροί ελεγκτές για οχήματα για πολύπλευρες εργασίες

Οι ισχυροί μικροελεγκτές 32 bit εξασφαλίζουν πολύ σύντομους χρόνους κύκλων. Η μεγάλη μνήμη προγράμματος επιτρέπει την επεξεργασία σύνθετων προγραμμάτων εφαρμογής. Ένας δεύτερος ενσωματωμένος μικροελεγκτής παρακολουθεί σημαντικές λειτουργίες συστήματος. Εκτός από ψηφιακές εισόδους και εξόδους, ο ελεγκτής διαθέτει και αναλογικές θύρες. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν είσοδοι για γρήγορα σήματα έως 30 kHz. Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι διαθέτουν προστασία από παρεμβολές και υπερφόρτωση. Τα τροφοδοτικά ευρείας τάσης επιτρέπουν τη λειτουργία σε ενσωματωμένα συστήματα 12 και 24 V.

Λειτουργίες πύλης

Όλοι σχεδόν οι ελεγκτές διαθέτουν διάφορες διεπαφές CAN, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων π.χ. σε αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου ή σε μία συσκευή διαλόγου μέσω του πρωτοκόλλου CANopen. Οι ελεγκτές που διαθέτουν περισσότερες από μία διαπεφές CAN μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως πύλη. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, την άμεση επεξεργασία δεδομένων ελέγχου και διάγνωσης πετρελαιοκινητήρων με το πρωτόκολλο SAE-J1939.

Δυνατότητα προγραμματισμού κατά το IEC 61131-3

Με τον προγραμματισμό μέσω του CODESYS σύμφωνα με το IEC 61131-3, η διαδικασία προγραμματισμού είναι σαφής και απλή για τον χρήστη. Για ειδικές λειτουργίες υλικού είναι διαθέσιμες βιβλιοθήκες λειτουργιών (π.χ. πύλη SAE-J1939 / CANopen).

Ελεγκτές για οχήματα

• Για λειτουργίες ελέγχου σε οχήματα και οχήματα εργασίας
• Ισχυρές διεπαφές για διάφορες λειτουργίες επικοινωνίας
• Δυνατότητα προγραμματισμού κατά το IEC 61131-3 με CODESYS

Για χρήση σε καμπίνες και πίνακες ελέγχου

• Για λειτουργίες ελέγχου σε οχήματα και οχήματα εργασίας
• Πολυάριθμες πιστοποιημένες συσκευές για ασφάλεια λειτουργιών
• Ισχυρές διεπαφές για διάφορες λειτουργίες επικοινωνίας
• Δυνατότητα προγραμματισμού κατά το IEC 61131-3 με CODESYS

Ελεγκτές με υψηλές απαιτήσεις προστασίας