• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Εργαλεία υποστήριξης

Εργαλεία υποστήριξης

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να αυξήσετε τη σταθερότητα του λογισμικού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τον χρόνο προγραμματισμού;

Η χρήση του CODESYS 3.5 για τις πλατφόρμες PLC και HMI μειώνει τον χρόνο προγραμματισμού.

  • Αναπτύξτε δομοστοιχεία και πακέτα κωδικοποίησης για εύκολη ενσωμάτωση σε διάφορα έργα
  • Οι βιβλιοθήκες με στοιχεία οπτικοποίησης μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη των HMI
  • Βασική υποστήριξη του J1939 για εύκολη διαμόρφωση της επικοινωνίας της μηχανής

Η ifm έχει αναπτύξει διάφορες βιβλιοθήκες με ενότητες τυπικών λειτουργιών, για να σας υποστηρίζει στην ανάπτυξη των έργων σας.

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να προγραμματίσετε εύκολα τον αισθητήρα 3D για να αποφύγετε συγκρούσεις ή να ανιχνεύσετε συσσωρεύσεις;

Το Vision Assistant της ifm είναι ένα λογισμκό προγραμματισμού φιλικό προς τον χρήστη για διαισθητική παραμετροποίηση. Χρησιμοποιήστε κάποιον από τους προεπιλεγμένους βοηθούς για ένα μεγάλο εύρος τυπικών εφαρμογών, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία με παρακολούθηση και καταγράψτε τα δεδομένα για αναπαραγωγή μεταγενέστερα.