• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Επαγωγικοί αισθητήρες

Επαγωγικοί αισθητήρες

Αισθητήρες για οχήματα

Εγκεκριμένοι:
Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς
Ανθεκτικοί:
Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Στεγανοί:
Υψηλή αντοχή σε εισροή για κάλυψη των απαιτήσεων σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
Προστασία από ακτινοβολία:
Υψηλή αντοχή ΗΜΣ σύμφωνα με τα πρότυπα για οχήματα
Ευέλικτοι:
Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου

Εντοπισμός θέσης σε σκληρές συνθήκες

Σε αντίθεση με τις συσκευές για τον αυτοματισμό εργοστασίων, οι απαιτήσεις για τους αισθητήρες οχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερες. Επειδή τοποθετούνται σε εκτεθειμένα σημεία, πρέπει να ανταποκρίνονται σε ειδικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός των συσκευών εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή στις δονήσεις και σε κραδασμούς. Σε συνδυασμό με τα κονέκτορες της σειράς ecolink EVM, οι επαγωγικοί αισθητήρες της σειράς M αποτελούν την ιδανική επιλογή για οχήματα. Οι αισθητήρες έχουν εύρος θερμοκρασίας -40...85°C, ώστε να λειτουργούν αξιόπιστα σε ακραία ψυχρές συνθήκες όπως και στην εγκατάσταση δίπλα σε υπέρθερμες μηχανές. Επιπλέον, οι συσκευές έχουν αναισθησία έναντι ξαφνικών αλλαγών της θερμοκρασίας. Το εύρος τάσης από 10 V έως 60 V των αισθητήρων οχημάτων εξασφαλίζει ότι ακόμα και οι μεγάλες διακυμάνσεις του ενσωματωμένου συστήματος δεν επηρεάζουν τη λειτουργία. Για τη συμμόρφωση με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ΗΜΣ σε κινητές εφαρμογές, οι συσκευές διαθέτουν αυξημένη αντοχή ΗΜΣ. Οι αισθητήρες διαθέτουν έγκριση τύπου E1. Με αυτήν την έγκριση από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα χωρίς λήξη της άδειας λειτουργίας τους.