• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες για οχήματα

Κατάλληλοι:
Μεταδότες θερμοκρασίας με αναλογική έξοδο έντασης ή τάσης ή PT1000
Πολύπλευροι:
Δυνατότητα επιλογής έκδοσης κονέκτορα M12, DEUTSCH και AMP
Οικονομικοί:
Τάση λειτουργίας 8 V
Στιβαροί:
Αντοχή σε πίεση έως 400 bar
Απλοί:
Plug & Play μέσω προρυθμισμένου εύρους μέτρησης
Ευέλικτοι:
Διάφορες συνδέσεις διεργασίας και βάθη εγκατάστασης

Οι θερμοκρασίες σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα υπό έλεγχο

Οι συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας τύπου TA/TU/TM είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε οχήματα εργασίας. Οι αισθητήρες διαθέτουν υψηλή ακρίβεια χάρη στην εργοστασιακή ρύθμιση του στοιχείου PT και του ηλεκτρονικού κυκλώματος. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό τους, εκτός από το μεγάλο εύρος μέτρησης, είναι ο εξαιρετικός χρόνος απόκρισης. Η υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις επιτρέπει τη χρήση ειδικά σε υδραυλικές και πνευματικές εφαρμογές με υψηλή πίεση λειτουργίας.
Το εύρος τάσης των μεταδοτών θερμοκρασίας από 8 έως 32 V DC εξασφαλίζει ότι ακόμα και οι μεγάλες διακυμάνσεις του ενσωματωμένου συστήματος τροφοδοσίας δεν επηρεάζουν τη λειτουργία. Για τη συμμόρφωση με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ΗΜΣ σε κινητές εφαρμογές, οι συσκευές διαθέτουν αυξημένη αντοχή ΗΜΣ. Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδου, συνδέσεις διεργασίας και εύρη μέτρησης.

Αισθητήρες για οχήματα

• Συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας για οχήματα εργασίας

Μετάβαση στην επιλογή προϊόντων