• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecomatmobile
  2. Μονάδες εισόδου/εξόδου

Μονάδες εισόδου/εξόδου

Στιβαρές μονάδες εισόδου/εξόδου για εφαρμογές επιτόπου και στον πίνακα ελέγχου

Προσαρμόσιμα:
Παραμετροποιήσιμες λειτουργίες εισόδου/εξόδου
Πρακτικά:
Απευθείας σύνδεση υδραυλικών βαλβίδων ή joystick
Επιλεκτικά:
Μονάδες με M12 κονέκτορες ή κεντρικούς κονέκτορες
Επικοινωνιακά:
Διασύνδεση CAN για διάφορες λειτουργίες επικοινωνίας
Εγκεκριμένα:
Έγκριση τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς

ioControl – Ανθεκτική μονάδα εισόδου/εξόδου με ενσωματωμένο ελεγκτή

Παράδειγμα σύνδεσης

Αποκεντρωμένη σύνδεση με τον ελεγκτή

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές με τον ελεγκτή για οχήματα. Επιτρέπουν την αποκεντρωμένη αξιολόγηση των σημάτων των αισθητήρων και τον έλεγχο ενεργοποιητών ή αναλογικών βαλβίδων. Η έξοδος δεδομένων και η παραμετροποίηση των λειτουργιών της συσκευής πραγματοποιούνται μέσω μιας διεπαφής CAN. Οι μονάδες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για οχήματα εργασίας, π.χ. μηχανήματα δομικών έργων, αγροτικά μηχανήματα ή δημοτικά οχήματα. Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μοντέλα με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους καθώς και εισόδους συχνοτήτων σε συνδυασμό με ψηφιακές εξόδους ή εξόδους PWM.

Οι μονάδες για επιτόπια χρήση διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας καθώς και αντοχή στις δονήσεις και σε κραδασμούς. Οι μονάδες προσφέρουν αυξημένη αντοχή ΗΜΣ και διαθέτουν έγκριση τύπου Ε1. Οι μονάδες πρέπει να εγκαθίστανται σε καμπίνες οδηγών, πίνακες ελέγχου ή περιβλήματα χειρισμού και εξυπηρετούν για τη σύνδεση στοιχείων χειρισμού και ένδειξης στον δίαυλο CAN.

Μονάδες για εφαρμογές εντός του πίνακα ελέγχου

• Είσοδοι και έξοδοι για ψηφιακά και αναλογικά σήματα
• Για χρήση στην καμπίνα ή σε πίνακες χειρισμού

CabinetController
Μονάδες για επιτόπιες εφαρμογές με κεντρικό κονέκτορα

• Μονάδα εισόδου/εξόδου σε στιβαρό μεταλλικό περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 67

Μονάδα εισόδου/εξόδου
Μονάδες για επιτόπιες εφαρμογές με κονέκτορα M12 ή DEUTSCH

Χρησιμοποιούνται ως προγραμματιζόμενοι μέσω CODESYS, αυτόνομοι μικροί ελεγκτές
• Διεπαφή οθόνης και πληκτρολογίου για παραμετροποίηση
• Παραμετροποιήσιμη λειτουργία εισόδου/εξόδου
• Δύο διεπαφές CAN με πρωτόκολλο CANopen και J1939

ioControl