• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Κοινωνικά ζητήματα

Κοινωνική αλληλεπίδραση

«Η ifm έχει μία εξαιρετική εικόνα ως εργοδότης στον κλάδο της που γίνεται αντιληπτή και βιώνεται από όλους και ζει τη βιωσιμότητα, τόσο όσον αφορά το περιβάλλον όσο και τις κοινωνικές πτυχές»

- αυτή η αρχή διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα και την εργασία του προσωπικού της ifm παγκοσμίως.

Ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής, η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την ifm συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές τάσεις (μεγάλης κλίμακας). Λόγω του αυξημένου δημόσιου ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης για τις κοινωνικές αρχές, αποφασίσαμε να διορίσουμε έναν διαχειριστή κοινωνικής βιωσιμότητας ως συμπλήρωμα του παγκόσμιου διαχειριστή βιωσιμότητας της ifm. Διότι η ifm αποδίδει μεγάλη σημασία σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και στην προαγωγή της υγείας όλων των εργαζομένων - και από την πλευρά των επιχειρηματικών εταίρων.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Υπό αυτή την έννοια, η ifm διασφαλίζει ότι τηρούνται και εφαρμόζονται όλες οι νομικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, με την εξειδικευμένη υποστήριξη των ιατρών της εταιρείας και των ειδικών σε θέματα ασφάλειας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου, επιθεωρήσεις και οδηγίες. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της ifm για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λαμβάνει υπόψη την έννοια της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η οποία περιλαμβάνει διάφορες αθλητικές προσφορές, μαθήματα πρόληψης και μία ετήσια ημέρα υγείας. Αυτό συμπληρώνεται από ευκαιρίες για εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με το θέμα της επαγγελματικής αναπηρίας.

Συμβατότητα εργασίας και οικογένειας

Ως οικογενειακή επιχείρηση, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβατότητα οικογένειας και εργασίας. Έτσι, ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας όχι μόνο να επωφελούνται από τις προσεγγίσεις του κινήματος New Work και των ψηφιοποιημένων διαύλων επικοινωνίας, αλλά και από προσφορές όπως τις υπηρεσίες παραθεριστικών διακοπών για παιδιά. Για την εν λόγω πολιτική προσωπικού απονεμήθηκε στην ifm στο Tettnang ήδη για δεύτερη φορά το 2020 ο τίτλος «Εταιρεία με οικογενειακή συνείδηση».

Επιπλέον, η ifm προσφέρει ασφαλείς θέσεις εργασίας – ακόμη και σε περιόδους κρίσης: Σε εναρμόνιση με την εταιρική φιλοσοφία, η ifm δεν χρειάστηκε ποτέ να προβεί σε επιχειρησιακές απολύσεις. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ifm είναι ανθεκτική στις κρίσεις και ασφαλής ως εργοδότης, τόσο με ανασκόπηση στο παρελθόν όσο και με το βλέμμα στο μέλλον. Ειδικότερα, η καθιερωμένη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων καθώς και η ομάδα αλληλεγγύης που ιδρύθηκε το 2009 συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιπλέον, ως όμιλος εταιρειών υποστηρίζουμε επιλεγμένα κοινωνικά προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της καινοτομίας.

Κοινωνικά πρότυπα και εταιρικές αξίες

Με τη φιλοσοφία της, η ifm απαντά σε όλα τα νομικά και οικονομικά καθώς και κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Αυτό ορίζει σαφώς ότι οι ισχύοντες νόμοι και πρότυπα αποτελούν τη βάση των ενεργειών μας. Επιπλέον, δεσμευόμαστε στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα παγκοσμίως αναγνωρισμένα κοινωνικά πρότυπα που αντιπροσωπεύουν την ελάχιστη απαίτηση για εμάς.

Προκειμένου να αναλαμβάνουμε ευθύνη πέρα ​​από τους υπαλλήλους μας, έχουμε επίσης διαμορφώσει έναν κώδικα δεοντολογίας για τους επιχειρηματικούς μας εταίρους που είναι σύμφωνος με τις αξίες μας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις της ifm λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται κατά την επιλογή των προμηθευτών καθώς και κατά τη συνεχή αξιολόγηση και προώθηση.

Με το κύριο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης και έναν υπεύθυνο Συμμόρφωσης, δημιουργούμε έναν κεντρικό οργανισμό συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον όμιλο εταιρειών.

Επιπλέον, τμήματα του ομίλου εταιρειών μας ελέγχονται σύμφωνα με το SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit, επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας μελών Sedex) - μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες για ελέγχους ηθικής δεοντολογίας παγκοσμίως. Εκτός αυτού, περαιτέρω συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθώς και ο επαγγελματικός μας έλεγχος διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, με τη δημιουργία ενός συστήματος καταγγελιών, οι εργαζόμενοι, καθώς και οι πελάτες και οι προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις των εταιρικών μας αξιών καθώς και πιθανές υποψίες για εγκληματικές ενέργειες και έτσι να συμβάλουν στην υποστήριξη και τη διασφάλιση των προτύπων μας.

Επιμόρφωση και συμπληρωματική κατάρτιση

Με περισσότερες από 30 διαφορετικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και (διπλά) προγράμματα σπουδών, εμείς στην ifm επιθυμούμε να προωθούμε ειδικά την εκπαίδευση των νέων και να τους προσφέρουμε έναν ελκυστικό συνεργάτη και εργοδότη. Αντίστοιχα, επιδιώκουμε να τους προσλαμβάνουμε ως εργαζόμενους αφότου ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση ή τις σπουδές τους. Βλέπουμε επίσης πολλά υποσχόμενες επιτυχίες και δυνατότητες στη συνεργασία μας με σχολεία και πανεπιστήμια και προσφέρουμε μία ετήσια Ημέρα Κοριτσιών εκτός από την πρακτική εξάσκηση και την απασχόληση εργαζόμενων φοιτητών. Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση του ποσοστού των γυναικών και στην ενίσχυση της πολυμορφίας. Επιπλέον, διατηρούμε διάλογο με πολιτικούς και άλλες εταιρείες στις συναντήσεις μας με επαγγελματικές και βιομηχανικές ενώσεις.