• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Εκθέσεις, πιστοποιητικά και πύλες

Εκθέσεις, πιστοποιητικά και πύλες

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των πιο σημαντικών εγγράφων (βιωσιμότητας) της ifm. Εκτός από τα πιστοποιημένα πρότυπα και τα φυλλάδια σχετικά με τη βιωσιμότητα, θα βρείτε επίσης τις πύλες που εξυπηρετούνται από την ifm:

Έκθεση βιωσιμότητας

Η τέταρτη έκθεσή μας για τη βιωσιμότητα, η οποία, με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης ενημερωμένης έκθεσης, είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης ομαδικής προσπάθειας πολλών συναδέλφων που συνέβαλαν με τον ενθουσιασμό και τη δέσμευσή τους στη δημοσίευσή της. Φέτος, τμήματα της περιβαλλοντικής δήλωσης του EMAS ενσωματώθηκαν επίσης στην έκθεση βιωσιμότητας. Εκτός από τις στρατηγικές προσεγγίσεις και τα μέτρα μας, αυτή η έκθεση περιέχει το αναθεωρημένο μας πρόγραμμα βιωσιμότητας, μια εικόνα για διάφορα έργα και συνεντεύξεις με τον υπεύθυνο βιωσιμότητας και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση, καλωσορίζουμε τα σχόλιά σας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που αξίζει να το ζήσετε.

Η επόμενη έκθεση βιωσιμότητας έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2024.

Ποιότητα και βιωσιμότητα

Η διαχείριση ποιότητας εφαρμόζεται στην ifm πολύ αποτελεσματικά από τα χρόνια της ίδρυσής της. Το 1993, η DQS πιστοποίησε τη διαχείριση ποιότητας της ifm για πρώτη φορά - χωρίς καμία διχογνωμία!
Περιλαμβάνει επίσης την απόδειξη ότι πληρούμε τις απαιτήσεις της έγκρισης e1 της Ομοσπονδιακής Αρχής Μηχανοκίνητων Μεταφορών (KBA).

Πρωτοπορία με ασφάλεια

Από το 2012, η ifm λειτουργεί ένα πιστοποιημένο κατά ISO/IEC σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών στις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και πωλήσεων της ifm. Η ιστορική επέκταση των εταιρειών και των τοποθεσιών για πιστοποίηση, αποδεικνύει τη σημασία για την ifm να λειτουργεί και να προσφέρει τις διαδικασίες, τις υποδομές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με ασφάλεια.

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

Το σύστημά μας περιβαλλοντικής διαχείρισης που ορίζεται ως «σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά» έχει σκοπό να συμβάλει στη διασφάλιση του μέλλοντος της εταιρείας μας και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει συνεχώς την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, πιστοποιήσαμε το μακροχρόνιο σύστημα εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης στις Γερμανικές τοποθεσίες των ifm electronic gmbh, ifm group services gmbh και ifm efector gmbh, σύμφωνα με το EMAS και το ISO 14001. Επιπλέον, η τοποθεσία ifm Ecolink στην Πολωνία είναι επίσης πιστοποιημένη κατά ISO 14001.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

“Οι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κεφάλαιο κάθε εταιρείας.” - ακολουθώντας αυτό το απόσπασμα από την εταιρική μας φιλοσοφία, οι γερμανικές μας τοποθεσίες ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh and ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland έλαβαν πιστοποίηση ISO 45001 από την DQS για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία μας το 2023. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων μας. Επιδιώκουμε το Vision Zero για ένα εργασιακό περιβάλλον στην ifm χωρίς εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Δήλωση Αποστολής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Περιβάλλον

Η δέσμευσή μας να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Για να προσδιορίσουμε περαιτέρω την εταιρική μας κουλτούρα με γνώμονα τις αξίες και να ανταποκριθούμε στις θεσμικές απαιτήσεις του Γερμανικού Νόμου Δέουσας Επιμέλειας Αλυσίδας Εφοδιασμού (LkSG), το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου εταιρειών της ifm δημοσιεύει αυτήν τη Δήλωση Αποστολής για όλες τις εταιρείες του ομίλου της ifm.

Η ifm ζητά ρητά από όλα τα άτομα να μην κοιτούν προς την άλλη πλευρά σε περίπτωση κινδύνου ή ακόμα και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικών ανησυχιών, αλλά να τα αναφέρουν ενεργά. Μια επισκόπηση της διαδικασίας καταγγελιών βρίσκεται στον εσωτερικό κανονισμό της διαδικασίας καταγγελιών βάσει του Γερμανικού Νόμου Δέουσας Επιμέλειας Αλυσίδας Εφοδιασμού (LkSG).