• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Επικοινωνία

Επικοινωνία

Με τον διορισμό του διαχειριστή βιωσιμότητας καθώς και του διαχειριστή κοινωνικής βιωσιμότητας, οι διάφορες επιμέρους πτυχές αυτού του τομέα συγκλίνουν στην κεντρική διαχείριση του ομίλου ifm και έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση.

Διαχειριστής βιωσιμότητας
Κος Andreas Thürer

Τηλέφωνο: +49 7542 518-1600

andreas.thuerer@ifm.com

Κοινωνική βιωσιμότητα
Κος Steffen Fischer

Τηλέφωνο: +49 7542 518-1230

steffen.fischer@ifm.com

Κινήσαμε το ενδιαφέρον σας στο θέμα της βιωσιμότητας; Έχετε κάποια σχόλια ή ερωτήσεις; Τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους συναδέλφους μας στο τμήμα βιωσιμότητας ή με τον σχετικό αρμόδιο επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sustainability@ifm.com:

Προστασία του περιβάλλοντος:

Έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις λειτουργίες και τα προϊόντα μας ή άλλα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον; Παρακαλούμε στείλτε το ερώτημά σας στο: ProductMaterialCompliance@ifm.com

Συσκευασία:

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευασία, τις επιμέρους συσκευασίες των προϊόντων μας ή/και την απόρριψη της συσκευασίας μας; Στείλτε το ερώτημά σας στη διεύθυνση:

Sustainability@ifm.com

Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες:

Για την ifm, ο υπεύθυνος χειρισμός των λεγόμενων ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες καθώς και της πρώτης ύλης κοβάλτιο που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμης σημασίας, είναι απαραίτητος τόσο εντός της εταιρείας όσο και στην επιλογή των επιχειρηματικών της εταίρων. Στον όμιλο ifm έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλίζεται αυτή η δέουσα επιμέλεια.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες στην ifm; Παρακαλούμε στείλτε το ερώτημά σας στο: conflictminerals@ifm.com